ΔΕΗ: Κάποιοι επενδυτές έχοντας και σημαντικά κέρδη θέλησαν να αποεπενδυθούν

  • Το 390 σε ημερήσιο κλείσιμο κράτησε…

Κάποιοι επενδυτές έχοντας και σημαντικά κέρδη θέλησαν να αποεπενδυθούν…

  • Κάποιοι άλλοι παρόλα αυτά απορρόφησαν την προσφορά και θέλουν να πάρουν θέση στον ΑΔΜΗΕ…

Μέχρι τις 15 οι κάτοχοι ΔΕΗ θα έχουν το δικαίωμα του ΑΔΜΗΕ…

  • Το 413 κοντινή αντίσταση στην παρούσα με κύρια στο 430…

Το 390 σε κάθε περίπτωση είναι στήριξη….