ΔΕΗ: Ημερομηνία ανακοίνωσης βασικών μεγεθών α’ τριμήνου 2017

Ημερομηνία ανακοίνωσης βασικών μεγεθών Α’ τριμήνου 2017

Ανακοίνωση

Η Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Α.Ε. θα ανακοινώσει βασικά λειτουργικά και οικονομικά μεγέθη για το Α΄ τρίμηνο 2017 την Τρίτη 27 Ιουνίου 2017, πριν την έναρξη της συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

Αθήνα, 19 Ιουνίου 2017