ΔΕΗ: Εκτιμήσεις για καλύτερο 9μηνο

ΔΕΗ: Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της IBG, τα καθαρά κέρδη της θα διαμορφωθούν στα 17,2 εκατ. ευρώ το γ’ τρίμηνο, έναντι ζημιών 120,5 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο περυσινό διάστημα, με τα προσαρμοσμένα EBITDA να είναι αυξημένα κατά 24,77% στα 252,5 εκατ. ευρώ.

Για το εννεάμηνο, προβλέπεται ότι ο κύκλος εργασιών θα είναι μειωμένος κατά 1,6% στα 4,42 δισ. ευρώ, τα προσαρμοσμένα EBITDA κατά 6,2% στα 739,9 εκατ. ευρώ, ενώ τα καθαρά κέρδη θα διαμορφωθούν στα 113,5 εκατ. ευρώ, από μόλις 6,7 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2013.

Τα αποτελέσματα της ΔΕΗ ανακοινώνονται την Πέμπτη 27 Νοεμβρίου, πριν την έναρξη της χρηματιστηριακής συνεδρίασης.