ΔΕΗ: Ανακοίνωση

Επιστροφή κεφαλαίου € 92,9 εκατ. από ΑΔΜΗΕ σε ΔΕΗ

Η ΔΕΗ Α.Ε. ενημερώνει ότι κατατέθηκε από τον ΑΔΜΗΕ στη ΔΕΗ το ποσό των € 92,9 εκ., για τον Ιδιοκτησιακό Διαχωρισμό του ΑΔΜΗΕ.

Αθήνα, 21 Απριλίου 2017