Γυμναστείτε αγόρια – Η φυσική άσκηση κάνει τους άντρες πιο έξυπνους

Μια μεγάλη μάζα από επιστημονικές αποδείξεις μας οδηγούν στο συμπέρασμα ότι όσο κανείς ασκείται σε νεαρή ηλικία, τόσο πιο καλά θα λειτουργεί ο εγκέφαλός του σε μαγελύτερη ηλικία.  Για παράδειγμα,σύμφωνα με μια πρόσφατη έρευνα που δημοσιεύτηκε στο περιοδικό «Academy of Neurology»,  νεαροί ενήλικες με υψηλότερα επίπεδα άσκησης, είχαν καλύτερες επιδόσεις σε γνωστικά τεστ 25 χρόνια αργότερα, από αυτούς που είχαν χειρότερη φυσική κατάσταση. Επιπλέον, μια άλλη έρευνα στο περιοδικό «Journal of Strength and Conditioning Research study» , στο τεύχος του 2013, ανακάλυψε πως η αερόβια άσκηση για έξι εβδομάδες βοηθάει στην βελτίωση της προσοχής και της μνήμης του στρατιωτικού προσωπικού, συγκριτικά με την καθιερωμένη τους άσκηση.

Καθώς όμως αυτές οι έρευνες είχαν συμμετέχοντες που θα εκτελούσαν διανοητικά τεστ, μια καινούρια έρευνα της «Neurobiology of Aging» ήταν η πρώτη που χρησιμοποιήσε μαγνητικό τομογράφο για να πάρει μετρήσει της ίδιας ημέρας της αρτηριακής υγείας και της νόησης. Όπως δείχνουν λοιπόν τα αποτελέσματα, η αρτηριακή υγεία είναι άμεσα συνηφασμένη  με την νοητική.

Οι ερευνητές στο πανεπιστήμιο του Μόντρεαλ πρώτα δοκίμασαν την φυσική αντοχή 31 νέων ενηλίκων και 54 μεγαλύτερων σε ηλικία χρησιμοποιώντας ένα τεστ αντοχής. Αργότερα, μέσα στον ίδιο μήνα, οι ερευνητές έκαναν ανιχνεύσεις στους εγκεφάλους τους με μαγνητικό τομογράφο καθώς έκαναν ένα νοητικό τεστ, το οποίο λέγεται Stroop ( η διαδικασία περιλαμβάνει το να λες τα διαφορετικά χρώματα με τα οποία είναι τυπωμένες κάποιες λέξεις και άλλου τέτοιου είδους νοητικές ασκήσεις) σε συνδυασμό με την εξέταση των εγκεφαλικών αρτηριών.

Η μελέτη διαπίστωσε πως όχι μόνο οι μεγαλύτεροι άντρες σε ηλικία είχαν πιο αργούς χρόνους στο τεστ Stroop, σε σύγκριση με τους νεαρούς, αλλά και πως αυτοί που ήταν πιο γρήγοροι  στις απαντήσεις τους ανάμεσα στους μεγαλύτερης ηλικίας ενήλικες, είχαν καλύτερες αρτηρίες και ήταν σε καλύτερη φυσική κατάσταση. Οι ερευνητές κατέληξαν πως η πτώση της υγείας των αρτηριών καθώς μεγαλώνουμε, οδηγεί στην πτώση της εγκεφαλικής λειτουργίας και η αερόβια άσκηση είναι ένας τρόπος για να μετριάσει κανείς αυτές τις αλλαγές και άρα να βελτιώσει την νοητική του υγεία.

Ποτέ δεν είναι αργά για να αρχίσει κανείς να αθλείται και τώρα που γνωρίζετε πως η άσκηση βοηθάει στο να παραμείνει και ο εγκέφαλος νέος, δεν έχετε δικαιολογίες.