Γραφείο Προϋπολογισμού Βουλής: Το τρίτο μνημόνιο πρέπει να πετύχει – Δεν υπάρχει άλλος δρόμος

Το τρίτο Μνημόνιο «πρέπει να πετύχει» γιατί «δεν υπάρχει άλλος δρόμος για να επιστρέψουμε στην ανάπτυξη», αναφέρει το  και προειδοποιούν πως ο «κίνδυνος αποτυχίας δεν έχει εξαλειφθεί», αναφέρει στην τριμηνιαία έκθεσή του το Γραφείο Προϋπολογισμού της Βουλής.  

Το έργο της προσαρμογής δεν έχει τελειώσει γιατί «εκκρεμούν κρίσιμες αποφάσεις για τους επόμενους μήνες ως την αξιολόγηση του Νοεμβρίου 2016. Όμως, η συμφωνία αποτελεί ένα βήμα στην πορεία επιστροφής στην ομαλότητα και, αν εφαρμοσθεί με συνέπεια, θα ανοίξει προοπτικές ανάκαμψης», όπως τονίζεται.

Όπως αναφέρει ο καθηγητής Π. Λιαργκόβας, η παρούσα έκθεση εξετάζει την τήρηση των δημοσιονομικών στόχων της ελληνικής οικονο- μίας, που τίθενται στον Κρατικό Προϋπολογισμό και στα Μεσοπρόθεσμα Δημοσιονομικά Πλαίσια Στρατηγικής, τα οποία έχουν ψηφιστεί από τη Βουλή των Ελλήνων. Επικεντρώνεται στο πρώτο εξάμηνο του 2016. Η έκθεση συντάχθηκε με βάση το σημερινό πλαίσιο πολιτικής, όπως αυτό διαμορφώνεται από τις συμφωνίες που έχει πραγματοποιήσει η κυβέρνηση με την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (Ε.Κ.Τ.), την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (Ε.Ε.), τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας (Ε.Μ.Σ.) και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (Δ.Ν.Τ.). Λαμβάνει, ε- πίσης, υπόψη της όλη την τρέχουσα συζήτηση σε ευρωπαϊκό επίπεδο σχετικά με την αναθε- ώρηση της οικονομικής διακυβέρνησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ειδικότερα της Ευρωζώ- νης.

Ο Συντονιστής και τα Μέλη της Επιστημονικής Επιτροπής αναγνωρίζουν ότι γενικά στην οι- κονομική πολιτική αντιπαρατίθενται διαφορετικές οικονομικές φιλοσοφίες και πως ό,τι είναι αναγκαίο με οικονομικά κριτήρια δεν είναι απαραίτητα εφικτό με πολιτικά. Επίσης, ό,τι είναι επιθυμητό πολιτικά δεν είναι πάντοτε οικονομικά αποτελεσματικό.

Στο τέλος της έκθεσης αυτής, σε ειδικό θέμα με τίτλο «Προγράμματα Οικονομικής Προσαρ- μογής», απαντούμε σε ερωτήματα Βουλευτών, όπως αυτά τέθηκαν κατά την παρουσίαση της έκθεσης του προηγούμενου τριμήνου στην Επιτροπή Απολογισμού και Γενικού Ισολογισμού του Κράτους και Εκτέλεσης του Προϋπολογισμού του Κράτους στη Βουλή των Ελλήνων, στις 25.5.2016.Ελπίζουμε ότι με τον τρόπο αυτό θα συνεισφέρουμε καλύτερα στις εργασίες των αρμόδιων Επιτροπών της Βουλής και στην ενημέρωση του Κοινοβουλίου και των πολιτών της χώρας γενικότερα.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΔΩ ΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ