Γράφουν… εποποιία! Απλά, δεν υπάρχουν τα… επιτεύγματα τους!

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΕΚΡΩΨ

Διεύθυνση έδρας Εταιρείας: Δάφνης 6, 154 52, Π. Ψυχικό

Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ 223301000

Αριθμός Μητρώου Ανωνύμων Εταιρειών: 13063/06/Β/86/134

Αρμόδια Αρχή: Υπουργείο Οικονομίας Ανάπτυξης & Τουρισμού-Διεύθυνση Εταιριών και ΓΕΜΗ

Διεύθυνση διαδικτύου Εταιρείας: http://www.kekrops.gr

___________________________________________________

Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου που Γ Ρ Α Φ Ο Υ Ν   Ι Σ Τ Ο Ρ Ι Α!!!

Δημήτριος Χ. Κλώνης Πρόεδρος

Δημήτριος Γ. Αντωνάκος Αντιπρόεδρος

Πέτρος Κ. Σουρέτης Διευθύνων Σύμβουλος

Βασίλειος A. Δεληκατερίνης Μη εκτελεστικό μέλος

Ιωάννα Αθ. Τασιά Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος

Περικλής Σ. Τσούτσουρας Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος

Σωτήριος Ν. Φίλος Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος

ΓΙΑ ΛΟΙΠΕΣ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ: Αποταθείτε στο…

Οικονομική Έκθεση ΚΕΚΡΟΨ Α.Ε. (2016,Εξαμηνιαία,Μητρική).pdf 26/9/2016
Στοιχεία και Πληροφορίες ΚΕΚΡΟΨ Α.Ε. (2016,Εξαμηνιαία,Μητρική).pdf 26/9/2016