Γνωστοποιήσεις – ανακοινώσεις: Ακρίτας, ΒΟΣΥΣ, ΜΟΗ, ΝΕXANS, ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ, HOΛ, ΜΑΣΟΠ, ΠΛΑΘ

11.05.2015 16:01
Αλλαγή στην Σύνθεση του ΔΣ ή ανώτατων στελεχών
ΑΚΡΙΤΑΣ Α.Ε. [ΑΚΡΙΤ] ΑΚΡΙΤΑΣ Α.Ε. [ΑΚΡΙΤ] ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ SYSTEMS Α.Ε. [ΒΟΣΥΣ] MEDITERRA Α.Ε. [ΜΑΣΟΠ] ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΑΕ [ΜΟΗ] ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΔΙΤΡΟΧΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΩΝ ΘΑΛΑΣΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ [ΜΟΤΟ] NEXANS ΕΛΛΑΣ Α.Β.Ε. [ΑΛΚΑΤ] HELLAS ONLINE ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε. [ΗΟΛ] GRIVALIA PROPERTIES Α.Ε.Ε.Α.Π. [ΓΡΙΒ] ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ Α.Β.Ε.Ε. [ΠΛΑΘ] Ανακοίνωση Αγοράς Ιδίων Μετοχών

09:50
*Τα όσα αναγράφονται στη στήλη είναι προιόν δημοσιογραφικής έρευνας και δεν αποτελούν προτροπή αγοράς, πώλησης ή διακράτησης μετοχών

Shortlink:

Contact us | About us | Terms & conditions | Privacy policy
Mikrometoxos 2014