Γιατί 4 χώρες με σοβαρά προβλήματα NPLs επιλέγουν την bad bank και στην Ελλάδα «το παίζουμε έξυπνοι» με άλλες λύσεις;

Οι 4 χώρες της Ευρώπης που οι τράπεζες τους αντιμετωπίζουν σοβαρότατα προβλήματα με την ποιότητα ενεργητικού των τραπεζών τους επέλεξαν την συλλογική λύση δηλαδή την bad bank.
____
Ένα πολύ περίεργο φαινόμενο που χρήζει μεγάλης προσοχής βρίσκεται σε εξέλιξη στην Ευρώπη.
Όλες οι χώρες που αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα με τα NPLs με τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια και τα NPEs με τα μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα με τον ένα ή άλλο τρόπο επιλέγουν την συλλογική λύση της bad bank.
Στην bad bank στην κακή τράπεζα θα μεταφέρουν μεγάλο μέρος των προβληματικών assets των τραπεζών.

Η Ιρλανδία με μη εξυπηρετούμενα δάνεια στο 21% έχει δημιουργήσει την NAMA την εταιρία asset management στην οποία μεταφέρθηκαν 74 δισεκ. προβληματικά στεγαστικά δάνεια.

Στην Ισπανία όπου τα NPLs τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια φθάνουν το 9,6% των δανείων δημιουργήθηκε η Sareb η οποία λειτουργεί ως bad bank, οι ισπανικές τράπεζες έχουν μεταφέρει μέρος των προβληματικών τους δανείων.

Στην Ιταλία όπου τα NPLs έχουν φθάσει στο 19,9% με 20% ή 371 δισεκ. ευρώ οι ιταλικές αρχές δημιούργησαν την Atlas μια εταιρία ειδικού σκοπού που θα διαδραματίσει – κατά μια έννοια – τον ρόλο της bad bank.

Στην Πορτογαλία όπου τα NPLs φθάνουν το 17% ή 31 δισεκ. ευρώ οι αρχές αναζητούν μια συλλογική λύση τύπου bad bank όπου όμως τα κεφάλαια θα τα επενδύσουν οι ιδιώτες επενδυτές.

Οι 4 χώρες της Ευρώπης που οι τράπεζες τους αντιμετωπίζουν σοβαρότατα προβλήματα με την ποιότητα ενεργητικού των τραπεζών τους επέλεξαν την συλλογική λύση δηλαδή την bad bank.

Στην Ελλάδα όμως με εμμονή ακολουθείται άλλος δρόμος, άλλη λύση.
Στην Ελλάδα τα NPEs δηλαδή τα μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα ανέρχονται σε 116 δισεκ. που αντιστοιχούν στο 65% του ΑΕΠ της Ελλάδος.
Τα προβληματικά δάνεια αποτελούν το μεγαλύτερο πρόβλημα στο ελληνικό banking και στην εθνική οικονομία.
Κρατούν καθηλωμένες τις τράπεζες, οι οποίες ούτε στο ελάχιστο δεν μπορούν να συνεισφέρουν στην εθνική οικονομία λόγω των προβλημάτων του παρελθόντος όπως τα NPLs και NPEs.
Και ενώ στην Ευρώπη σε 4 χώρες με σοβαρά τραπεζικά προβλήματα επιλέγουν την συλλογική λύση την bad bank… στην Ελλάδα αγνοούν την συλλογική λύση και αναζητούν πλήθος λύσεων πλην της bad bank.

Γιατί δεν υιοθετείται η λύση που όλες οι χώρες της ΕΕ έχουν επιλέξει;  

Η συλλογική λύση ή bad bank δεν υιοθετείται στην Ελλάδα με το αδιανόητο πρόσχημα ότι έχουν ανακεφαλαιοποιηθεί οι τράπεζες με κρατικά και ιδιωτικά κεφάλαια, κοινώς έχουν πάρει πολλά λεφτά, οπότε δεν μπορούν να δοθούν άλλα λεφτά στις ελληνικές τράπεζες.
Επίσης ότι οι λύσεις τύπου bad bank υιοθετούνται προ ανακεφαλαιοποιήσεων και όχι μετά από ανακεφαλαιοποιήσεις.
Η πραγματικότητα είναι ότι όλα αυτά αποτελούν προφάσεις εν αμαρτίαις.
Μια bad bank για τις συστημικές τράπεζες θα μπορούσε να δημιουργηθεί με κεφάλαια των τραπεζών και ιδιωτών.
Θα μπορούσε η bad bank των συστημικών τραπεζών να αναζητήσει ιδιωτικά κεφάλαια με τα οποία θα αγοράζονταν τα προβληματικά δάνεια των τραπεζών.
Όμως κατά ένα παράδοξο τρόπο η ΕΕ δεν θέλει συλλογική λύση για τα προβληματικά δάνεια στην Ελλάδα και αναζητώνται εναλλακτικές λύσεις πλην της bad bank.
Η βασική αιτία πίσω από αυτή την εμμονή κατά της συλλογικής λύσης είναι κατά την άποψη μας το ιδιοτελές συμφέρον…
Από τα NPLs και NPEs θα βγουν πολλά χρήματα και αυτό το ξέρουν όλοι οι εμπλεκόμενοι.
Και οι τράπεζες σαμποτάρουν την συλλογική λύση γιατί τους συμφέρει η μεμονωμένη αξιοποίηση…….

www.bankingnews.gr