Γιατί δυσκολεύεται να κυκλοφορήσει η Φωτίου από τους ευγνώμονες συνταξιούχους

Δυσκολεύεται να κυκλοφορήσει η Φωτίου από τους ευγνώμονες συνταξιούχους