Γερμανική εισπρακτική εταιρεία τηλεφωνεί στον Στέφανο Χίο για οφειλές σε Τράπεζα (video)