ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΙΚΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ – ΡΕΒΟΪΛ Α.Ε.Ε.Π.

Η Εταιρία REVOIL Α.Ε.Ε.Π. ανακοινώνει, σύμφωνα με το άρθρο 10 του Ν.3340/2005 και το άρθρο 2 της απόφασης 3/347/12.7.2005 του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ότι η κ. Χριστίνα  Πέλκα  αναλαμβάνει Προϊστάμενη της Νομικής Υπηρεσίας της Εταιρίας.

Η κ. Πέλκα είναι απόφοιτη της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών με μεταπτυχιακές σπουδές στο Ποινικό Δίκαιο από το ίδιο Πανεπιστήμιο. Επί σειρά ετών εργάσθηκε στο νομικό τμήμα του Ομίλου ΠΗΓΑΣΟΣ και σε δικηγορικό γραφείο των Αθηνών.

* ,