ΓΕΚΤΕΡΝΑ: +58,3% ο κύκλος εργασιών και συρρίκνωση ζημιών

Κατακόρυφη άνοδο 58,3% κατέγραψε ο τζίρος του ομίλου της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, ανερχόμενος στα 640,6 εκατ. ευρώ, κυρίως λόγω των υψηλότερων πωλήσεων στον τομέα των κατασκευών.

Τα EBITDA του ομίλου αυξήθηκαν κατά 14,7% στα 71,6 εκατ. ευρώ, θετικά επηρεασμένα κυρίως από τον τομέα των κατασκευών, ενώ τα καθαρά αποτελέσματα μετά την αφαίρεση των φόρων και των δικαιωμάτων μειοψηφίας, διαμορφώθηκαν σε ζημίες 3,5 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών 51,8 εκατ. ευρώ.

Οι συνολικές επενδύσεις του ομίλου το εν λόγω διάστημα ανήλθαν σε 91,2 εκατ. ευρώ και αφορούν κυρίως στον τομέα των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και των Κατασκευών. Ο συνολικός καθαρός τραπεζικός δανεισμός ανέρχεται σε 404,1 εκατ. ευρώ, αυξημένος κατά 11,6 εκατ. ευρώ το γ’  τρίμηνο του 2014 σε σχέση με το β’ τρίμηνο του 2014, κυρίως λόγω των επενδύσεων στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας.

Τα χρηματικά διαθέσιμα στο τέλος του εννεαμήνου του 2014 ανέρχονταν σε 286,1 εκατ. ευρώ, ενώ ο συνολικός  δανεισμός σε 690,2 εκατ. ευρώ. Τα συνολικά ίδια κεφάλαια διαμορφώθηκαν σε 621,7 εκατ. ευρώ.

Θα πρέπει να αναφέρουμε ότι στον τομέα των κατασκευών, το τρέχον κατασκευαστικό ανεκτέλεστο του oμίλου διαμορφώνεται στο υψηλό επίπεδο των 3,5 δισ. ευρώ, καταδεικνύοντας την ισχυρή θέση του Ομίλου και τις προοπτικές κερδοφορίας. Η κατασκευή των μεγάλων αυτοκινητοδρόμων αλλά και ενεργειακών έργων για τρίτους αναμένεται να ενισχύσει τα κέρδη και τις ταμειακές ροές του Ομίλου στα επόμενα τρίμηνα.

Στον τομέα των παραχωρήσεων, δεδομένης πλέον της ενοποίησης του τομέα σχεδόν στο σύνολό του με την μέθοδο της καθαρής θέσης, τα  καθαρά αποτελέσματα διαμορφώθηκαν σε 5,1 εκατ. ευρώ, έναντι ζημιών 5,3 εκατ. ευρώ το εννεάμηνο του 2013.

Υπενθυμίζεται ότι στον κλάδο των παραχωρήσεων, ο Όμιλος έχει πλέον αναλάβει ένα ικανό χαρτοφυλάκιο τριών μεγάλων οδικών έργων, στα δύο εκ των οποίων (Ιόνια Οδός και Αυτοκινητόδρομος Κεντρικής Ελλάδας) θα αυξήσει σημαντικά την συμμετοχή του το προσεχές διάστημα (το τρίτο έργο αφορά τη συμμετοχή του Ομίλου στην Ολυμπία Οδό). Συνολικά στα εν λόγω τρία έργα, ο Όμιλος θα έχει επενδυμένα ίδια κεφάλαια περίπου 185 εκατ. ευρώ, εξασφαλίζοντας μακροχρόνιες σημαντικές πηγές εσόδων.