Βόμβα από τον διοικητή του ΙΚΑ: Δεν θα εισπραχθούν χρέη ύψους 10 δισ. ευρώ

Βόμβα στα ασφαλιστικά ταμεία και γενικότερα στο ασφαλιστικό σύστημα της χώρας αποτελεί η παραδοχή από τον διοικητή του ΙΚΑ Διονύση Καλαματιανό ότι μεγάλο μέρος των οφειλών ύψους 16,6 δισ. ευρώ στα ταμεία, αφορούν εταιρίες που δεν υπάρχουν πια ή βρίσκονται σε εκκαθάριση.

Ο διοικητής του ΙΚΑ μιλώντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ανέφερε συγκεκριμένα ότι «το 1/3 αυτού του ποσού (των 16,6 δισ.) θεωρείται εισπράξιμο λόγω της εγγύτητας της δημιουργίας της οφειλής και της δυνατότητας που έχουν οι υπηρεσίες να εισπράττουν απ αυτό το ποσό. Ένα μεγάλο μέρος του θεωρείται μη εισπράξιμο λόγω της καθυστέρησης καταβολής και λόγω του ότι έρχεται από το βαθύ παρελθόν».

Με απλά μαθηματικά λοιπόν ανείσπρακτα θα μείνουν χρέη προς τα ασφαλιστικά ταμεία άνω των 10 δισ. ευρώ, σε μια περίοδο που τα έσοδα τους καταρρέουν και λόγω της μεγάλης ανεργίας.

Πάντως, ο διοικητής του ΙΚΑ επισημαίνει ότι η στόχευση «είναι κυρίως προς τους μεγαλοοφειλέτες με συγκεκριμένες δράσεις» και αναφέρει τα αποτελέσματα για το πρώτο εξάμηνο του 2015, σύμφωνα με τα οποία «οι εισπράξεις του ΚΕΑΟ από τις οφειλές και το καθυστέρημα ήταν 312 εκατ. ευρώ. Στο πρώτο εξάμηνο του 2016 το ποσό αυτό ανέρχεται σε 385 εκατ. Μία αύξηση είσπραξης από το καθυστέρημα στο 24%. Το πρώτο εξάμηνο του 2015, 312 εκατ. το πρώτο εξάμηνο του 2016, 385 εκατ.ευρώ. Άρα 24%. Αυτό αφορά μόνο το καθυστέρημα στις οφειλές».

«Είναι σημαντικό να καλλιεργηθεί η ασφαλιστική συνείδηση μέσω της δημιουργίας εμπιστοσύνης προς το σύστημα κοινωνικής ασφάλισης» τονίζει ο κ. Καλαματιανός.