Βρισκόμαστε και επισήμως στην περίοδο του window dressing στο Χ.Α

Man Holding Up Stock Graph --- Image by © Images.com/Corbis

Η πιο σημαντική τιμή στο ταμπλό είναι η τιμή του κλεισίματος. Είναι η τιμή με την οποία ο επενδυτής πάει για ύπνο το βράδυ, είναι η τιμή με την οποία ο αναλυτής βλέπει ανοδικό περιθώριο ή ρίσκο υποχώρησης. Η αμέσως επόμενη σημαντική τιμή είναι η τιμή του κλεισίματος της χρονιάς. Με βάση την τελευταία πράξη ή δημοπρασία εντολών γράφεται η ιστορία για την ετήσια απόδοση μίας μετοχής. Από την απόδοση των επιμέρους μετοχών ενός χαρτοφυλακίου προσδιορίζεται η απόδοση που είχε το πορτοφόλι στην διάρκεια της χρονιάς.

  • Στην θεσμική διαχείριση βέβαια λογίζεται η μεσοσταθμική τιμή που είχε η μετοχή όλο τον Δεκέμβριο προκειμένου να αποφεύγονται θόρυβοι της τελευταίας στιγμής ή ανεπιθύμητες διακυμάνσεις που δεν έχουν θεμελιώδες αντίκρισμα.

Βρισκόμαστε και επισήμως στην περίοδο του window dressing. Ονομάζεται έτσι διότι οι εμπλεκόμενοι και οι ισχυρά ενδιαφερόμενοι φρόντιζαν την εικόνα της μετοχής στο ταμπλό. Αυτό δεν σημαίνει κατά ανάγκη ότι οι μετοχές θα κινηθούν ανοδικά. Είχαν όμως ισχυρότερη εποπτεία σε συνεδριάσεις αναιμικών τζίρων, καθώς η πτώση τους με χαμηλό όγκο θα χάλαγε τους «κόπους» μιας χρονιάς.

  • Για τους παλαιότερους αναγνώστες της στήλης η έλευση της περιόδου όπου ελάμβανε χώρα το Window dressing συνδεόταν με κινητικότητα γύρω από θυγατρικές μεγάλων ομίλων και κυρίως των εταιριών του ομίλου Βιοχάλκο.

Το ράλι των θυγατρικών της Βιοχάλκο σηματοδοτούσε την εποχική έναρξη του συμμαζέματος κάποιων αποτιμήσεων. Αυτά στο παρελθόν. Τώρα η εστίαση γίνεται εκεί που υπάρχει υψηλό ποσοστό τοποθέτησης θεσμικών κεφαλαίων.

Οι μετοχές επομένως που θα τύχουν της προσοχής των θεσμικών κεφαλαίων θα είναι αυτές που κατά κύριο λόγο διαμορφώνουν δείκτες και κλίμα στην αγορά.

  • Οι μετοχές των εταιριών που απέχουν από το κλείσιμο της περυσινής χρονιάς σε κάποια εύλογη απόσταση (έως 10%) θα μπορούσαν να θεωρηθούν ως πιθανές για μια «διορθωτική» ανοδική κίνηση.
  • Αυτό εξαρτάται και από τις συνθήκες της Αγοράς, το κλίμα στο εξωτερικό και την «ποιότητα» των επενδυτών που συμμετέχουν στην μετοχική σύνθεση της κάθε εταιρίας.

Το 2017 ήταν μια καλή χρηματιστηριακή χρονιά για τις περισσότερες εισηγμένες. Οι αποδόσεις ήταν θετικές και ακόμα και οι τράπεζες που βρέθηκαν να διαπραγματεύονται πολύ χαμηλότερα μέσα στην χρονιά δεν απέχουν ιδιαίτερα από το περυσινό κλείσιμο.

  • Με εξαίρεση την Τράπεζα Πειραιώς, οι τρεις συστημικές τράπεζες βρίσκονται σε επαφή με την τιμή της έναρξης του 2017.
  • Στους μη τραπεζικούς τίτλους στην υστέρηση της Τιτάν θα πρέπει να συνεκτιμηθεί το υψηλό μέρισμα και επιστροφή κεφαλαίου (1,10 ευρώ) που μοιράστηκε το καλοκαίρι
  • ενώ στην ΔΕΗ η διανομή της μετοχής του ΑΔΜΗΕ είναι μια πρόσθετη αξία σε ένα θεσμικό χαρτοφυλάκιο που περιορίζει την μείωση της αξίας της ΔΕΗ από την αρχή της χρονιάς.

M.X.

* ,