Βραχυπρόθεσμα ας κρατάμε μικρό καλάθι…

H αγορά εισήλθε στην ζώνη του στόχου μας (των 246 μονάδων για τον Ftse25 και των 815 για τον γ.δ.) κλείνοντας στα γνωστά επίπεδα χωρίς να προβληματιστεί.

Το intraday stop μας ανεβαίνει πλέον πολύ κοντά στις 237 μονάδες, με ενδεχομένη καθοδική διάσπαση να μπορεί να δώσει κίνηση προς τις 230 και 766 μονάδες αντίστοιχα.

Η ΠΕΙΡ πιάνει το πολύ σημαντικό εβδομαδιαίο 0,4000 που θέλει προσοχή βραχυπρόθεσμα, ενώ σημαντική μεσοπρόθεσμη διάσπαση δοκιμάζουν τα ΕΛΠΕ και η ΜΟΗ.

ΟΠΑΠ και ΟΤΕ έχουν ανοδικό αέρα από τα δεικτοβαρή, προς τα 8,50 ευρώ σε περίπτωση διόρθωσης.

Στην παρούσα φάση αυτό που παρατηρείται είναι ότι ελάχιστοι μικροεπενδυτές έχουν συμμετάσχει στην εν λόγω κίνηση, οπότε νομοτελειακά θα εισέλθουν στην αγορά.

Σε περίπτωση που η Παρασκευή καταφέρει να μας βρει στα παρόντα επίπεδα έχουμε και εβδομαδιαίο σήμα με πιθανότητες να βγει μεγαλύτερη κίνηση προς τις 850 ή και τις 890 μονάδες…

Βραχυπρόθεσμα ας κρατάμε μικρό καλάθι ή τουλάχιστον να κοιτάμε αμυντικούς τίτλους μέχρις ότου δούμε αν υπάρξει διόρθωση χρόνου ή και τιμών.

Καλό θα ήταν να ανατρέξουμε στην εβδομαδιαία ανάλυση αν θέλουμε να δούμε τα επίπεδα των περισσοτέρων τίτλων που έχουν ενδιαφέρον.

Μεγάλους όγκους το ΦΡΙΓΟ και η ΕΥΠΡΟ στα επίπεδα χωρίς ακόμα να έχουν δώσει αγοραστικό ημερήσιο σήμα αλλά με πολύ κοντινό stop από τα πρόσφατα χαμηλά τους.

Support: 239, 237, 235, 232,230

Resist.: 245, 247, 250, 252

ΗΛΙΑΣ ΖΑΧΑΡΑΚΗΣ

Fast Finance Sec.