Βελτίωση λειτουργικής αποδοτικότητας από Τσάνταλη – Ενίσχυση EBITDA και περιορισμός ζημιών το 2014

Βελτίωση λειτουργικής αποδοτικότητας από Τσάνταλη
Ενίσχυση EBITDA και περιορισμός ζημιών το 2014
 
Περιορισμό ζημιών αλλά και σημαντική υποχώρηση στον τζίρο της εμφάνισε πέρυσι, σε σχέση με το 2013, η βορειοελλαδίτικη οινοποιία – ποτοποιία Τσάνταλης.
Συγκεκριμένα, οι ενοποιημένες πωλήσεις της διαμορφώθηκαν στα 31,2 εκατ. ευρώ, μειωμένες έναντι του 2013 κατά 12,4%, το μεικτό της περιθώριο υποχώρησε κατά 3,4 εκατοστιαίες μονάδες στο 31,7%, τα EBITDA ανήλθαν στο επίπεδο των 4,25 εκατ. ευρώ, από 3,6 εκατ. ευρώ περίπου το 2013, αυξημένα κατά 19,2% ενώ τα κέρδη προ φόρων και τόκων (EBIT) ανήλθαν σε 2 εκατ. ευρώ αυξημένα κατά 17,3%, καθώς οι δαπάνες λειτουργίας διαθέσεως συρρικνώθηκαν κατά 34%.
Το τελικό αποτέλεσμα της εταιρείας επηρεάστηκε καθοριστικά από τις υψηλές χρηματοοικονομικές δαπάνες της, που ήταν ίσες προς το 9,7% των εσόδων, 3 εκατ. ευρώ.
Αποτέλεσμα εικόνας για τσανταλης
Οι ενοποιημένες ζημιές προ φόρων διαμορφώθηκαν στα 1,4 εκατ. ευρώ έναντι αντίστοιχων ζημιών 2,3 εκατ. ευρώ το 2013, ενώ μετά την πρόβλεψη για φόρους και τα δικαιώματα μειοψηφίας οι τελικές ζημιές το 2014 περιορίστηκαν σε 1,75 εκατ. ευρώ, από ζημιές 2,7 εκατ. ευρώ το 2013.
Σε επίπεδο μητρικής οι πωλήσεις μειώθηκαν κατά 12,5% στα 31,3 εκατ. ευρώ, τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) στα 4,3 εκατ. ευρώ από 3,5 εκατ. ευρώ το 2013, οι ζημιές προ φόρων 1,3 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών 2,3 εκατ. ευρώ και μετά την πρόβλεψη για φόρους ζημιές 1,7 εκατ. ευρώ από 2,75 εκατ. ευρώ το 2013.
Αποτέλεσμα εικόνας για τσανταλης
Η Οινοποιία Τσάνταλη ήταν μία από τις πρώτες που διείσδυσαν στην κινέζικη αγορά. Σήμερα, έχοντας συμπληρώσει πάνω από 6 χρόνια παρουσίας στη χώρα, δραστηριοποιείται μέσω της θυγατρικής της, Tsantali Asia, που έχει έδρα στο Hong Kong και απασχολεί προσωπικό 10 ατόμων. Διαθέτει ήδη 25 ιδιόκτητες κάβες, εξυπηρετώντας, πέρα από το Hong Kong, τις καίριες επαρχίες Shangai, Fujian, Cantone, Guangxi, ενώ έχει στόχο τις 150-200 κάβες μέσα στην επόμενη 3ετία.
Οι ετικέτες της διανέμονται ήδη σε περισσότερα από 250 σημεία (εστιατόρια, ξενοδοχεία, κάβες), τα οποία υπολογίζονται να φτάσουν τα 1500 στην 3ετία. Πέρα από τις δικές της ετικέτες, προμηθεύει και white label (house wine) ετικέτες σε μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες, διοργανωτές εκδηλώσεων, αλλά και επιλεγμένους ιδιώτες πελάτες.