Επιλογές και επισημάνσεις για Παίκτες και Traders του ελληνικού χρηματιστηρίου (11/8)- (a)

Άλφα Άλφα

H αγορά κατάφερε και πάλι θετικό
πρόσημο, έστω και με μέτριες συναλλαγές
περ. 42 εκατ. €.

Παραμένουμε στα ίδια
δεδομένα κοιτώντας το ανοδικό σενάριο,
επιμένοντας σε τίτλους όπως ΟΤΕ, ΜΥΤΙΛ,
ΕΛΠΕ, ΕΧΑΕ και ΟΠΑΠ

Ενώ να σημειώσουμε την καλή συμπεριφορά των
ΜΙΓ και ΜΠΕΛΑ (η ΜΙΓ φαίνεται να
επανήλθε στο ανοδικό της τέμπο και
στοχεύει αρχικά το 0,1440).

Κατά τ’ άλλα, οι τράπεζες μάζεψαν πάλι μεγάλη αξία
συναλλαγών, και η ΑΛΦΑ πάλι με
δυσανάλογα μεγάλο μερίδιο (15 εκατ.€).

Είναι πλέον προφανές ότι κάτι ετοιμάζεται
(στοπ 2€, κοντινό 2.06, πρώτος στόχος
2.31, μεγάλο επίπεδο 2.60)

___
Intraday position
short stop 2227
Resist:, 2220, 2238, 2260
Support.: 2175, 2151, 2112, 2090
Daily spot market position short s/l 2227

_____________

GBP/USD spot

Συσσώρευση στα χαμηλά για τη λίρα, και τα 13020 και
13045 οριοθετούν τις αντιστάσεις και τη μεταστροφή προς
σοβαρή ανοδική αντίδραση προς το 131 επίπεδο σε
περίπτωση διάσπασης. Στήριξη το 12960 και 12910.

_____________

EUR/USD 60 min. chart & Comments

Πλαγιοκαθοδκή κίνηση για την ισοτιμία με αντιστάσεις 11765,
11795, 11810. Στήριξη το 11680, διάσπαση του οποίου θα
επιφέρει πωλήσεις τουλάχιστον έως το 11620.
_____________

DAX 60 min. chart & Comments

Δεν υπήρχε κανένας λόγος οποιασδήποτε αντίδρασης, ιδιαίτερα με
μια τόσο πτωτική Αμερική. Το επίπεδο των 12000 ήτο ο κεντρικός
στόχος στα βραχυπρόθεσμα σορτ (ενδοσυνεδριακό 11970) από όπου
αναμένουμε φυσιολογικά μια ανοδική αντίδραση, με στόχους 10025,
12055, 10090. Στοπ το 11945.
_____________

S&P 500 60 min. chart & Comments

Διάγραμμα για σεμινάριο, καθώς οι προσδοκίες πτωτικής συνέχειας
λόγω ου false breakout στα υψηλά που είχαμε σημειώσει
επαληθεύτηκαν. Αντιστάσεις 2455, 2461 και 2468 για σορτ και
συνέχιση με στόχους 2444, 2439, 2431.
_____________

Dow Jones 60 min. chart & Comments

Αν και δεν ακολούθησε την έντονη πτωτικότητα του 500ρη, παρόλα
αυτά έχασε σοβαρές στηρίξεις στην περιοχή του21980. Πλέον, το
21980 και το 22060 οριοθετούν τις αντιστάσεις για περεταίρω κάθοδο
προς το 21750. Το διάγραμμα παραμένει μεσοπρόθεσμα έντονα
ανοδικό, σε κάθε περίπτωση δεν εχει αντιστραφεί η μεγάλη πολύμηνη
ανοδική τάση, απλά βρέθηκαν αφορμές για εκτόνωση τέτοιας
ανοδικής κίνησης.
_____________

DISCLAIMER

Το παρόν δεν αποτελεί σύσταση επενδυτικής στρατηγικής αναφορικά με χρηματοπιστωτικά μέσα ή
εκδότες χρηματοπιστωτικών μέσων και δεν περιέχει την οποιαδήποτε γνώμη σχετικά με την
παρούσα ή μελλοντική αξία χρηματοπιστωτικών μέσων. Πρόκειται για ένα έγγραφο που έχει
συνταχθεί από την FAST FINANCE Α.Ε.Π.Ε.Υ. με σκοπό την παροχή γενικής ενημέρωσης στους
πελάτες της σχετικά με την τρέχουσα κατάσταση των χρηματαγορών. Το παρόν έγγραφο
διανέμεται δωρεάν και τα πνευματικά του δικαιώματα ανήκουν εξ ολοκλήρου στην FAST FINANCE
Α.Ε.Π.Ε.Υ.

Οι πληροφορίες και οι απόψεις στο συγκεκριμένο έγγραφο είναι για ενημέρωση του αναγνώστη
και μόνο. Η FAST FINANCE Α.Ε.Π.Ε.Υ. δεν παρέχει καμία εγγύηση σχετικά με την ακρίβεια και την
πληρότητα των πληροφοριών και των εκτιμήσεων σε αυτό το έγγραφο. Οι πληροφορίες
προέρχονται από πηγές που θεωρούνται αντικειμενικά αξιόπιστες, χωρίς η FAST FINANCE
Α.Ε.Π.Ε.Υ. να έχει επιβεβαιώσει την εγκυρότητα των πληροφοριών και των πηγών αυτών. Στο
παρόν έγγραφο υπάρχουν πληροφορίες και εκτιμήσεις οι οποίες ενδεχομένως να αναθεωρηθούν
σημαντικά μετά την κυκλοφορία του συγκεκριμένου εγγράφου είτε λόγω αναθεώρησης των
οικονομικών μεγεθών από τις αρμόδιες αρχές, είτε επειδή οι εκτιμήσεις αναθεωρούνται με βάσει
νέες εξελίξεις και τάσεις στις οικονομίες και τις αγορές.