Από το «κόσκινο» των θεσμών σήμερα τα ενεργειακά

Στο επίκεντρο των συζητήσεων η πώληση μονάδων λιγνίτη της ΔΕΗ, ΔΕΣΦΑ, απελευθέρωση της αγοράς αερίου και της προμήθειας ρεύματος.

Για το κλείσιμο της τρίτης αξιολόγησης εκκρεμούν:

– Η συμφωνία για τη λίστα των μονάδων λιγνίτη της ΔΕΗ που θα διατεθούν προς πώληση.

– Η ολοκλήρωση των αλλαγών στον κανονισμό τιμολόγησης του ΔΕΣΦΑ που είναι μέρος της πώλησης του 66%.

– Η θεσμοθέτηση των αλλαγών στα ΥΚΩ και η επιστροφή των ποσών από παλιότερα έτη στη ΔΕΗ.

– Η συμφωνία για τις αλλαγές στην αγορά του φυσικού αερίου και οι αλλαγές που αφορούν στην παρουσία της ΔΕΠΑ στην προμήθεια αερίου.

– Η ανασκόπηση της πορείας των δημοπρασιών ΝΟΜΕ και οι καθυστερήσεις στη μείωση του μεριδίου της ΔΕΗ.

– Η αναμόρφωση των μηχανισμών ισχύος που υπάρχουν στην χονδρεμπορική αγορά του ρεύματος.