Από τις περιπτώσεις που οι περισσότεροι την βλέπουν από μακριά λόγω της μεγάλης απόδοσης

“Aδιόρθωτη” σε μεγάλη εικόνα, με το 301 να είναι το επίπεδο που διάσπαση δίνει και πάλι αγοραστικό σήμα.

Το 280 είναι το στοπ μας σε περίπτωση που δώσει αγοραστικό σήμα.

Από τις περιπτώσεις που οι περισσότεροι την βλέπουν από μακριά λόγω της μεγάλης απόδοσης.