Αποτελέσματα 9Μ 2016: Περισσότερες θετικές αναγνώσεις, περισσότερη αξία στις εισηγμένες

Αποτελέσματα 9Μ 2016

  • Του Μάνου Χατζηδάκη (Δημοσίευση στο ΚΕΦΑΛΑΙΟ του περασμένου Σαββάτου 19/11)

Περισσότερες θετικές αναγνώσεις, περισσότερη αξία στις εισηγμένες

Οι βελτιώσεις, οι εκπλήξεις αλλά και τι να περιμένουμε για την συνέχεια

Οι δημοσιεύσεις εννεαμήνου των εισηγμένων εταιριών αφορούν κυρίως τις εταιρίες της μεγάλης κεφαλαιοποίησης οι οποίες έως τώρα δείχνουν να εκμεταλλεύονται την χαμηλή βάση σύγκρισης και την θετική απόκριση του ΑΕΠ στο τρίτο τρίμηνο. Τόσο ο ΟΤΕ όσο και τα δύο διυλιστήρια της χώρας έδειξαν πολύ ανθεκτικά μεγέθη κατά την διάρκεια του πρώτου –δύσκολου- εξαμήνου και τώρα μπορούν να ελπίζουν σε κάτι καλύτερο δεδομένης της θετικής αντιστροφής που παρατηρείται στους κυριότερους δείκτες της οικονομίας. Αναλυτικότερα:

ΟΤΕ: Ξεκινώντας από τα έσοδα, το +2,7% στις πωλήσεις του τριμήνου αποτελεί την καλύτερη ποσοστιαία επίδοση της τελευταίας δεκαετίας με αρωγούς την σταθερή τηλεφωνία στην Ελλάδα (+5,4%) και την Ρουμανία (+11%). Σε επίπεδο λειτουργικών κερδών η αύξηση στην σταθερή τηλεφωνία σε Ελλάδα και Ρουμανία εξομάλυνε τις πιέσεις στην κινητή τηλεφωνία και στις τρεις χώρες οι οποίες είδαν τον ανταγωνισμό να επιδρά στις τιμές.

Ο ΟΤΕ στο γ’ τρίμηνο προσέλκυσε 30.000 νέους συνδρομητές ευρυζωνικών υπηρεσιών λιανικής, ή το 62% περίπου των συνολικών καθαρών νέων συνδέσεων της αγοράς, φθάνοντας συνολικά τους 1.605.000 πελάτες. Οι ευρυζωνικές υπηρεσίες υψηλών ταχυτήτων VDSL της εταιρείας συνέχισαν να αναπτύσσονται, προσελκύοντας 14.000 συνδρομητές στο τρίμηνο. Στο τέλος του τριμήνου, περίπου 201.000 συνδρομητές ή το 12,5% της συνδρομητικής βάσης ευρυζωνικών υπηρεσιών λιανικής, είχαν επιλέξει τις υπηρεσίες VDSL της εταιρείας. Τέλος ο συνολικός αριθμός συνδρομητών ΟΤΕ TV ανήλθε σε 478.000, καταγράφοντας αύξηση 16% σε ετήσια βάση. Η ζήτηση για υπηρεσίες data από συσκευές κινητής συνέχισαν να αναπτύσσονται με αποτέλεσμα η κίνηση δεδομένων στο δίκτυο της Cosmote να αυξηθεί κατά 81% σε σχέση με το γ’ τρίμηνο του 2015, καθώς περίπου το 56% της πελατειακής βάσης της Cosmote είναι χρήστες smartphones.

Στο τέλος του Ιουλίου ο ΟΤΕ ολοκλήρωσε το Προγράμματα Οικειοθελούς Αποχώρησης. Περισσότεροι από 300 εργαζόμενοι αποχώρησαν από τον Όμιλο το οποίο αναμένεται να μειώσει τα λειτουργικά έξοδα κατά περίπου 13 εκατ. ευρώ σε ετήσια βάση. Το κόστος προ φόρων του προγράμματος ανήλθε σε 34,3 εκατ. ευρώ και συμπεριλήφθηκε στην κατάσταση αποτελεσμάτων του γ’ τριμήνου 2016.

Η κερδοφορία του ομίλου διαμορφώθηκε σε 123.4 εκατ. ευρώ (+7%) στο εννεάμηνο ή 154 εκατ. ευρώ σε προσαρμοσμένη βάση (-17%). Η διοίκηση άφησε ανοικτό το ενδεχόμενο να προχωρήσει σε θετική αναθεώρηση του διανεμόμενου μερίσματος στην τηλεδιάσκεψη που ακολούθησε.

Στο τέλος Σεπτεμβρίου ο καθαρός δανεισμός είχε υποχωρήσει στα 794 εκατ. ευρώ από 736 εκατ. ευρώ στο τέλος του β’ τριμήνου και 853 εκατ. ευρώ στο τέλος του α΄ τριμήνου. Η διαπραγμάτευση ως προς τα λειτουργικά κέρδη γίνεται 0,6x φορές ενώ σημαντικές αναχρηματοδοτήσεις δεν αναμένονται μέχρι τον Φεβρουάριο του 2018 όπου λήγουν ομόλογα αξίας 650 εκατ. ευρώ. Ωστόσο η χρηματοοικονομική εικόνα και η δυνατότητα παραγωγής ισχυρών ταμειακών ροών έχουν οδηγήσει τις αποδόσεις στην αγορά στα επίπεδα του 2% προεξοφλώντας άνετη αποπληρωμή. Τέλος επισημαίνεται ότι η συνολική επίδραση του νέου προγράμματος εθελούσιας εξόδου θα είναι περισσότερο εμφανής στο μειωμένο κόστος του δ’ τριμήνου.

Πως έκλεισε το εννεάμηνο και το τρίμηνο του ΟΤΕ

Σε χιλ. ευρώ 9M:15 9M:16 Δ(%) 3Q:15 3Q:16 Δ(%)
Πωλήσεις 2.865.600 2.881.100 0,5%  971.300  997.900  2,7% 
Ελλάδα (Σταθερή και κινητή) 787.100 797.000 1,3% 283.700 285.200 0,5%
Ρουμανία (Σταθερή και κινητή) 152.500 129.200 -15,3% 48.300 53.400 10,6%
Αλβανία (Κινητή τηλεφωνία) 10.900 13.100 20,2% 4.600 3.600 -21,7%
Λειτουργικά Κέρδη 890.500 930.800 4,5%  335.300  320.300  -4,5% 
Λειτουργικό περιθ. Κέρδους 31,1% 32,3% +123 bps  34,5% 32,1% -242 bps 
Προσαρμοσμένα Λειτουργικά κέρδη 990.000 974.300 -1,6% 349.100 356.100 2,0%
Προσαρμ. λειτουργικό περιθ. Κέρδους 34,5% 33,8% -73 bps  35,9% 35,7% -26 bps 
Καθαρά Κέρδη 115.100 123.400 7,2%  78.300  55.900  -28,6% 
Καθαρό περιθώριο κέρδους 4,0% 4,3% +27 bps  8,1% 5,6% -246 bps 
Προσαμροσμένα καθαρά κέρδη 185.745 154.285 -16,9% 88.098 81.318 -7,7%
Προσαρμοσμένο περιθώριο κέρδους 6,5% 5,4% -113 bps  9,1% 8,1% -92 bps 

Πηγή: Beta Χρηματιστηριακή

 

Διυλιστήρια: Ο κλάδος εξακολουθεί να πηγαίνει καλά σε κερδοφορία και ρευστότητα παρά τις μειώσεις που παρατηρούνται διεθνώς στα περιθώρια διύλισης. Αν και στο τρίτο τρίμηνο τα διεθνή περιθώρια υποχώρησαν κατά 10% σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο η εικόνα κάθε άλλο παρά φθορά έδειξε. Επίσης  από το περυσινό τρίτο τρίμηνο η μείωση στα περιθώρια έφθασε το 37% καθώς η περυσινή χρονιά θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ως «ειδική» περίοδος όπου η τιμή της πρώτης ύλης έμεινε καθηλωμένη ενώ τα παράγωγα του  πετρελαίου κινήθηκαν σε πολυετή υψηλά. Και τα δύο διυλιστήρια έδειξαν άριστη διαγωγή επιλέγοντας να αποστάξουν μίγματα υψηλότερης προστιθέμενης αξίας. Τόσο τα Ελληνικά Πετρέλαια όσο και η Motor oil έφεραν υψηλότερα περιθώρια διύλισης από το μέσο περιθώριο αναφοράς και σε συνδυασμό με την θετική εποχική συνεισφορά της εμπορίας κατέγραψαν ένα ακόμα εξαιρετικό τρίμηνο. Αναλυτικότερα οι δύο εισηγμένες είχαν την εξής εικόνα αποτελεσμάτων:

  • Ελληνικά Πετρέλαια: Τα προσαρμοσμένα ενοποιημένα λειτουργικά κέρδη το γ’ τριμηνο διαμορφώθηκαν στα 191 εκατ. ευρώ ενώ τα δημοσιευμένα λειτουργικά κέρδη αυξήθηκαν κατά 74% στα 199 εκατ. ευρώ. Αθροιστικά και τα τρία διυλιστήρια του Ομίλου σημείωσαν αύξηση παραγωγής κατά 19% στα 3,9 εκατ. μετρικούς τόνους, την υψηλότερη επίδοση ιστορικά, αξιοποιώντας πλήρως την υψηλή διαθεσιμότητα των μονάδων και καταγράφοντας υπεραπόδοση σε σχέση με τα ενδεικτικά περιθώρια. Τα καθαρά κέρδη στο γ’ τρίμηνο στα 80 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 110% σε σχέση με πέρυσι, ενώ για το εννεάμηνο τα καθαρά κέρδη ανήλθαν σε 184 εκατ. ευρώ, που αποτελεί ιστορικό υψηλό των τελευταίων ετών, αυξημένα κατά 76% σε σχέση με πέρυσι. Επισημαίνεται τέλος ότι η μονάδα της Θεσσαλονίκης θα παραμείνει κλειστή για ένα μήνα για τις τακτικές εργασίες συντήρησης έχοντας ωστόσο την μικρότερη συνεισφορά από τα τρία εν λειτουργία διυλιστήρια του ομίλου.

Σε ότι αφορά το μέρισμα η διοίκηση ανέφερε στην τηλεδιάσκεψη ότι θα επανεξετάσει το ενδεχόμενο στο τέλος της χρήσης. Άποψη της στήλης είναι ότι κάτι τέτοιο θα διευκολυνθεί στην περίπτωση που θα κλείσει η πώληση της ΔΕΣΦΑ στην κοινοπραξία της Socar εξασφαλίζοντας ρευστότητα 212 εκατ. ευρώ για το 35% που κατέχουν τα ΕΛΠΕ.

  • Motor oil: Η Motor oil πέτυχε στο τρίτο τρίμηνο κάτι που εταιρίες μόνο σαν τον ΟΠΑΠ ή το Jumbo έχουν την δυνατότητα λόγω δραστηριότητας. Έφερε ελεύθερες ταμειακές ροές (194 εκατ. ευρώ) υψηλότερες από τα λειτουργικά κέρδη (149 εκατ. ευρώ), φαινόμενο το οποίο είναι σχεδόν αδύνατο. Για να συμβεί κάτι τέτοιο συνέτρεξαν κάποιοι πολύ ειδικοί λόγοι που είχαν να κάνουν με το κεφάλαιο κίνησης και την διαχείριση των αποθεμάτων και των απαιτήσεων: Τα αποθέματα μειώθηκαν κατά 26 εκατ. ευρώ οι απαιτήσεις μειώθηκαν 37 εκατ. ευρώ και οι υποχρεώσεις προς προμηθευτές αυξήθηκαν κατά 36 εκατ. ευρώ. Αποτέλεσμα ο καθαρός δανεισμός να μειωθεί στα 423,8 εκατ. ευρώ από 702 εκατ. ευρώ πέρυσι και 681 εκατ. ευρώ από την αρχή της χρονιάς. Και επειδή τα κέρδη φέρνουν τους επενδυτές η τελική γραμμή έδειξε 76 εκατ. ευρώ στο τρίτο τρίμηνο ή 194 εκατ. ευρώ στο εννεάμηνο.

Εκτός από την ισχυρή επίδοση της διύλισης, η επέκταση του δικτύου της Motor oil και η αύξηση των μεριδίων αγοράς διατήρησε σε υψηλά επίπεδα την συνεισφορά της εμπορίας βοηθούμενη και από την χαμηλή βάση σύγκρισης του περυσινού τρίτου τριμήνου (+58%). Τέλος επισημαίνεται ότι η διοίκηση αποφάσισε την διανομή προμερίσματος ύψους 20 λεπτών (έναντι 15 λεπτών πέρυσι) το οποίο σε καθαρό επίπεδο  βγάζει μαζί με το υπόλοιπο τακτικό μέρισμα (εκτίμηση 50 λεπτά) μερισματική απόδοση 6%. Δεδομένου ότι η πληρωμή θα γίνει μέσα στο επόμενο εξάμηνο και τα κέρδη θα ξεπεράσουν τα 200 εκατ. ευρώ με άνεση στην χρήση η μετοχή είναι ελκυστική σε σύγκριση με άλλα εισηγμένα Ευρωπαϊκά διυλιστήρια που διαπραγματεύονται 40% με 50% υψηλότερα στους σχετικούς πολλαπλασιαστές κερδών (ΡΕ, EV/EBITDA).

Πως κινήθηκε το εννεάμηνο και το τρίμηνο των δύο εισηγμένων διυλιστηρίων

Ελληνικά Πετρέλαια 2015 2016 Δ 2015 2016 Δ
Σε εκατ. ευρώ (%) 3Q 3Q (%)
Όγκος διύλησης (MTx1000) 10.188 11.788 15,7%  3.623  4.339  19,8% 
Όγκος εμπορίας (MTx1000) 3.462 3.465 0,1%  1.278  1.351  5,7% 
Όγκος Χημικών (MTx1000) 161 184 14,3%  58  55  -5,2% 
Πωλήσεις 5.500 4.807 -12,6%  1.836  1.873  2,0% 
Λειτουργικά Κέρδη 413 533 29,1% 115 199 73,0%
Προσαρμοσμένα Λειτουργικά Κέρδη 575 518 -9,9%  240 191 -20,3% 
Διύληση 417 368 -11,8%  166 124  -25,3% 
Πετροχημικά 68 75 10,3%  26 25  -3,8% 
Εμπορία (Ελλάδα) 45 38 -15,6%  27 26  -3,0% 
Εμπορία (Εξωτερικό) 45 42 -6,7%  20 18  -9,5% 
Καθαρά Κέρδη 105 185 76,2% 38 78 105,3%
Προσαρμοσμένα Καθαρά Κέρδη 203 183 -9,9%  111  80  -27,9% 

Πηγή: Beta Χρηματιστηριακή

 

Motor oil 2015 2016 Δ 2015 2016 Δ
Σε εκατ. ευρώ 9M 9M (%) 3Q 3Q (%)
Όγκος (MTx1000) 9.238 9.565 3,5%  3.123  3.755  20,2% 
Πωλήσεις 5.373,4 4.474,5 -16,7%  1.719,0  1.818,3  5,8% 
Λειτουργικά Κέρδη 399,1 408,4 2,3% 111,7 148,6 33,0%
Προσαρμοσμένα λειτ. Κέρδη 454,1 384,4 -15,3%  172,7  148,6  -14,0% 
Διύληση 402,9 315,4 -21,7% 154,6 119,9 -22,4%
Εμπορία 51,2 69,0 34,8% 18,1 28,7 58,6%
Καθαρά κέρδη 175,6 194,1 10,5% 33,7 76,2 126,1%
Προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη 214,7 177,2 -17,5%  77,0  76,2  -1,0% 

Πηγή: Beta Χρηματιστηριακή