Αποτελέσματα 6Μ 2016- Πρώτο δείγμα θετικό

 

Τα έκτακτα αποτελέσματα επηρεάζουν την τελική γραμμή σε κάθε δημοσίευση, ωστόσο οι βασικές γραμμές δείχνουν αντοχές και βελτιώσεις

Η ιστορία και οι αριθμοί δείχνουν πως πάντα θα υπάρχουν εταιρίες που θα ξεχωρίζουν. Έτσι και στις φετινές δημοσιεύσεις του α’ εξαμήνου το Χρηματιστήριο Αθηνών βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να έχει εταιρίες που δείχνουν δυναμική ανάπτυξης μέσα από την διεύρυνση στο εξωτερικό ικανοποιώντας το τρίπτυχο μέτοχοι, δανειστές και αναλυτές.

Το γιατί οι αναλυτές είναι σημαντικός κρίκος εξηγείται από την σχέση που έχουν οι ξένοι διαχειριστές με την Ελληνική αγορά. Τα καλά λόγια μιας περιόδου όταν αποκτούν επαναλαμβανόμενη συχνότητα εκτός από το χτίσιμο μια καλής παράδοσης αριθμών φέρνουν και εισροές.

Πολλές προσπάθειες έχουν ξεκινήσει κατά καιρούς αλλά έχουν μείνει στην πορεία από καύσιμα. Και οι δύο εταιρίες που φιλοξενούμε σήμερα έχτισαν πάνω στην πλέον δύσκολη επιχειρηματική περίοδο για την Ελλάδα σε νέες αγορές και δικαιώθηκαν. Να πως:

Σαράντης: Κάθε φορά που η Σαράντης δημοσιεύει αποτελέσματα η συμμετοχή της Ελλάδας μειώνεται χωρίς ωστόσο τα νούμερα  της εγχώριας Αγοράς να πέφτουν σε απόλυτα μεγέθη. Κάθε φορά που η Σαράντης δημοσιεύει αποτελέσματα έχει μια νέα εξαγορά να της δώσει ώθηση. Κάθε φορά ο Σαράντης πάει καλύτερα από τις εκτιμήσεις των αναλυτών. Εκτός από το φετινό εξάμηνο. Φέτος κυριολεκτικά έσπασε τα κοντέρ!

Ας ξεκινήσουμε από τα δύσκολα: Κατά την διάρκεια του Α’ εξαμήνου του 2016 ο Όμιλος προέβη σε προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις ύψους 2,4 εκ. ευρώ. αναφορικά με την δραστηριότητα της Μαρινοπουλος Α.Ε. σε σύνολο απαιτήσεων 6,4 εκατ. ευρώ. Η διοίκηση ανέφερε πάντως ότι η πρόβλεψη της είναι επαρκής για το σύνολο της απαίτησης αναμένοντας διευθέτηση του υπόλοιπου ποσού.

Οι ενοποιημένες πωλήσεις του Ομίλου κατά το Α’ εξάμηνο του 2016 ανήλθαν σε € 159,64 εκατ. ευρώ συγκριτικά με 132,42 εκατ. ευρώ το Α’ εξάμηνο του 2015, σημειώνοντας αύξηση κατά 20,56%.Τα Κέρδη Προ Φόρων, Τόκων και Αποσβέσεων (EBITDA) αυξήθηκαν κατά 57,29% στα €14,89 εκατ. από €9,46 εκατ. και το περιθώριο EBIΤDA διαμορφώθηκε στα 9,32% από 7,15% το Α’ εξάμηνο του 2015.

 

Τα Κέρδη Προ Φόρων και Τόκων (ΕΒΙΤ) ανήλθαν σε €12,74 εκατ. από 7,58 εκατ.ευρώ το Α’ εξάμηνο του 2015, αυξημένα κατά 68,18% και το περιθώριο ΕΒΙΤ ανήλθε σε 7,98% από 5,72% την αντίστοιχη περυσινή περίοδο. Τα Καθαρά Κέρδη σημείωσαν άνοδο κατά 69,60% σε 8,49 εκατ.ευρώ από 5,01 εκατ.ευρώ, και το περιθώριο Καθαρού Κέρδους ανήλθε σε 5,32% από 3,78% το Α’ εξάμηνο του 2015.

Ο καθαρός δανεισμός του Ομίλου στο τέλος του Α’ εξαμήνου του 2016 ανέρχεται σε 7,12 εκατ. ευρώ, ωστόσο έχει ήδη διανεμηθεί μέρισμα ύψους 5,5 εκατ. ευρώ ενώ οι ταμειακές ροές αναμένεται να είναι ισχυρότερες στο δεύτερο εξάμηνο. Η διοίκηση του Ομίλου διατηρεί τις εκτιμήσεις της για αύξηση πωλήσεων κατά 11,2% και καθαρών κερδών κατά 15% στο σύνολο του έτους οι οποίες με τον ρυθμό αύξησης που καταγράφεται στο πρώτο εξάμηνο μάλλον θα τις υπερβεί πολύ εύκολα στοχεύοντας προς τα 24 εκατ. ευρώ καθαρή κερδοφορία σε προσαρμοσμένη βάση.

Πως διαμορφώθηκε το εξάμηνο της Σαράντης σε σχέση με πέρυσι

Σε εκατ. ευρώ 6Μ:15 6Μ:16 Δ (%)
Πωλήσεις Ελλάδα 53,5 62,6 17%
% επί του συνόλου 40,4% 39,2%
Διεθνείς πωλήσεις 78,9 97,1 23%
% επί του συνόλου 59,6% 60,8%
Σύνολο πωλήσεων 132,4 159,6 21%
Κόστος πωληθέντων (68,7) (85,3) 24%
Μικτό κέρδος 63,7 74,3 17%
Μικτό περιθώριο 48,1% 46,6%
Έξοδα διοίκησης διάθεσης (56,8) (63,5) 12%
% Επί των πωλήσεων 42,9% 39,8%
Λειτουργικά αποτελέσματα 9,5 14,9 57%
Λειτουργικό περιθώριο κέρδους 7,1% 9,3%
Ελλάδα Οργανικά Αποτελέσματα 5,5 8,9 61%
Περιθώριο Οργ. Κέρδους Ελλάδα 10,3% 14,2%
ΝΑ Ευρώπη Οργανικά Αποτελέσματα 2,1 3,9 86%
Περιθώριο Οργ. Κέρδους ΝΑ Ευρώπη 2,6% 4,0%
Σύνολο Οργανικών αποτελεσμάτων 7,6 12,7 68%
Περιθώριο Οργ. Κέρδους Ομίλου 5,9% 5,9%
Χρηματοοικονομικά αποτελέσματα (0,9) (2,5) 187%
Κέρδη προ φόρων 6,7 10,2 53%
Καθαρό κέρδος 5,0 8,5 70%
Καθαρό περιθώριο κέρδους 3,78% 5,3%

Πηγή: Beta Χρηματιστηριακή

Πως κινήθηκαν οι πωλήσεις και τα οργανικά κέρδη στις θυγατρικές του Εξωτερικού

Χώρα (Σε εκατ. ευρώ) 6Μ 2015 6Μ 2016  Δ (%)
Πολωνία Πωλήσεις 29,9 37,6 26%
Οργανικά κέρδη 0,31 0,92 197%
Οργαν. Περιθώριο 1,0% 2,5% +141 bps 
Ρουμανία Πωλήσεις 19,1 25,6 34%
Οργανικά κέρδη 0,76 1,61 111%
Οργαν. Περιθώριο 4,0% 6,3% +229 bps 
Βουλγαρία Πωλήσεις 5,4 6,1 14%
Οργανικά κέρδη 0,29 0,41 38%
Οργαν. Περιθώριο 5,5% 6,6% +116 bps 
Σερβία Πωλήσεις 7,2 7,7 7%
Οργανικά κέρδη 0,50 0,39 -22%
Οργαν. Περιθώρια 6,9% 5,0% -186 bps 
Τσεχία Πωλήσεις 9,5 10,5 11%
Οργανικά κέρδη 0,59 0,43 -28%
Οργαν. Περιθώριο 6,2% 4,0% -218 bps 
Σκόπια Πωλήσεις 1,3 2,0 46%
Οργανικά κέρδη 0,19 0,29 49%
Οργαν. Περιθώριο 14,3% 14,6% +32 bps 
Ουγγαρία Πωλήσεις 4,7 5,1 8%
Οργανικά κέρδη -0,41 -0,01 -98%
Οργαν. Περιθώριο -8,8% -0,1% +868 bps 
Βοσνία Πωλήσεις 0,9 1,3 43%
Οργανικά κέρδη -0,11 -0,11 1%
Οργαν. Περιθώριο -12,2% -8,5% +365 bps 
Πορτογαλία Πωλήσεις 0,9 1,1 25%
Οργανικά κέρδη -0,04 -0,04 15%
Οργαν. Περιθώριο -4,4% -4,1% +35 bps 

Πηγή: Beta Χρηματιστηριακή

Τιτάν:Το να αναχρηματοδοτήσει μια ελληνική εταιρία ένα ομόλογο 200 εκατ. ευρώ που τρέχει με ετήσιο κόστος 8,75% με ένα νέο με κουπόνι 3,5% από τις αγορές εκτός από την επιτυχία άντλησης κεφαλαίων με το χαμηλότερο ίσως κόστος δανεισμού ομολόγου ελεύθερης διαπραγμάτευσης ελληνικής εταιρίας δείχνει και την εμπιστοσύνη που δείχνουν οι ξένοι επενδυτές προς την εταιρία. Το 1o εξάμηνο ο Όμιλος κατέγραψε βελτίωση αποτελεσμάτων, κυρίως χάρη στην αυξημένη συνεισφορά των δραστηριοτήτων στις ΗΠΑ και τη βελτίωση των αποτελεσμάτων στην Αίγυπτο. Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών ανήλθε σε €723,8 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση 7,6% σε σύγκριση με το πρώτο εξάμηνο του 2015. Τα λειτουργικά κέρδη αυξήθηκαν κατά 13,5% και ανήλθαν σε 119,5 εκατ. ευρώ Τα καθαρά κέρδη μετά τα δικαιώματα μειοψηφίας και την πρόβλεψη για φόρους ανήλθαν σε 9,2 εκατ. ευρώ, σε σύγκριση με 24,2 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Τα καθαρά αποτελέσματα επηρεάστηκαν αρνητικά από τις συναλλαγματικές διακυμάνσεις, ειδικά από την υποτίμηση της Αιγυπτιακής Λίρας έναντι του Ευρώ κατά 16%. Το 2ο τρίμηνο του 2016 ο κύκλος εργασιών μειώθηκε οριακά κατά 0,8% και ανήλθε σε 386 εκατ. ευρώ ενώ τα λειτουργικά κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων μειώθηκαν κατά 7,2% στα 76,2 εκατ. ευρώ Τα καθαρά κέρδη μετά τα δικαιώματα μειοψηφίας και την πρόβλεψη για φόρους αυξήθηκαν κατά 58,4% φθάνοντας τα 27,8εκατ. ευρώ, έναντι 17,6 εκατ. ευρώ το 2ο τρίμηνο του 2015. Πιο συγκεκριμένα:

ΗΠΑ: Συνεχίζεται η δυναμική πορεία του κλάδου κατασκευών, η οποία είναι ιδιαίτερα εμφανής στις ανατολικές πολιτείες. Ο κύκλος εργασιών στις ΗΠΑ παρουσίασε άνοδο κατά 18,8% και ανήλθε σε €372,6 εκατ. ευρώ ενώ τα λειτουργικά κέρδη αυξήθηκαν κατά 24% και ανήλθαν σε €52,2 εκατ. ευρώ  Τα αποτελέσματα του 2ου τριμήνου επιβαρύνθηκαν από την προγραμματισμένη πολυήμερη διακοπή λειτουργίας του εργοστασίου της Φλόριντα λόγω εργασιών συντήρησης. Η Αμερική πλέον αποτελεί το 51% των πωλήσεων του ομίλου και το 44% των λειτουργικών κερδών.

Ελλάδα: Η κατανάλωση δομικών υλικών προήλθε κυρίως από τα δημόσια έργα, καθώς η ιδιωτική οικοδομική δραστηριότητα εξακολουθεί να πλήττεται από την οικονομική κρίση και να κινείται πτωτικά. Ο όγκος πωλήσεων τσιμέντου στην Ελλάδα αντιπροσωπεύει λιγότερο από 7% των πωλήσεων του Ομίλου.  Οι εξαγωγές, οι οποίες συνεχίζουν να απορροφούν πάνω από τα 2/3 της παραγωγής των ελληνικών εργοστασίων, περιόρισαν σε ένα βαθμό τις επιπτώσεις από τη μείωση της ζήτησης στην εγχώρια αγορά.  Ο κύκλος εργασιών το πρώτο εξάμηνο του έτους μειώθηκε κατά 9,1% και ανήλθε σε €133,4 εκατ. ευρώ Τα λειτουργικά κέρδη μειώθηκαν κατά 29,7% σε σύγκριση με το πρώτο εξάμηνο του 2015 και ανήλθαν σε €19,7 εκατ. ευρώ. Η απεργία των Λιμανιών επηρέασε την επίδοση των εξαγωγών περιορίζοντας τις πωλήσεις.

Νοτιοανατολική Ευρώπη: Ο κύκλος εργασιών το 1o εξάμηνο του έτους παρουσίασε βελτίωση 6,7% και ανήλθε σε €97 εκατ. ευρώ, ενώ τα λειτουργικά κέρδη αυξήθηκαν κατά 3,9% σε €26,2 εκατ. ευρώ

Related image

Αίγυπτος:Τα επίπεδα παραγωγής των εργοστασίων του Ομίλου έχουν επανέλθει σε επίπεδα αντίστοιχα με αυτά της προ-κρίσης καυσίμων εποχής. Στο εργοστάσιο του BeniSuef έχουν ολοκληρωθεί από τα τέλη Μαρτίου οι επενδύσεις που αφορούσαν τη λειτουργία μύλων άλεσης στερεών καυσίμων και στις δύο γραμμές παραγωγής, γεγονός που έχει επιτρέψει σταδιακή μείωση του κόστους. Τα έργα για την εξασφάλιση της ενεργειακής επάρκειας του εργοστασίου της Αλεξάνδρειας είναι σε εξέλιξη και εκτιμάται ότι θα ολοκληρωθούν μέσα στο 2016. Ο κύκλος εργασιών το πρώτο εξάμηνο παρουσίασε αύξηση 11,7% σε τοπικό νόμισμα, αλλά οριακή μείωση κατά 0,6% σε Ευρώ, φθάνοντας τα €120,9 εκατ. ευρώ ενώ τα λειτουργικά αποτελέσματα ανήλθαν σε €21,4 εκατ. ευρώ, υπερδιπλάσια από την αντίστοιχη περίοδο του 2015 (€10 εκατ. ευρώ).

Στην τηλεδιάσκεψη που ακολούθησε τα αποτελέσματα η εταιρία δεν έδωσε διευκρινήσεις για την απόκτηση του 50% της Βραζιλιάνικης εταιρίας της οποίας το τίμημα αναμένεται να διαμορφωθεί στα 100 εκατ. δολαρια. Στο επόμενο εξάμηνο η εταιρία θα έχει αφενός μικρότερο χρηματοοικονομικό κόστος, καλύτερη εικόνα πωλήσεων στην Αιγυπτιακή Αγορά και σαφώς ευκολότερα νούμερα σύγκρισης από το περυσινό αδύναμο Ελληνικό  δεύτερο εξάμηνο. Ο στόχος κερδοφορίας για 70 εκατ. ευρώ είναι μέσα στις δυνατότητες της χρονιάς.

Τιτάν: Πως εξελίσσεται διαχρονικά ο δανεισμός του ομίλου (σε χιλ. ευρώ)

¾Μικτός δανεισμός, ¾Καθαρός δανεισμός

Πηγή: Παρουσίαση της εταιρίας

Πως κινήθηκε το τρίμηνο και το εξάμηνο του Τιτάνα

Σε εκατ. ευρρώ Q2:15 Q2:16 6Μ:15 6Μ:16
Ελλάδα 81,4 71,0 146,7 133,4
ΗΠΑ 183,5 198,2 313,7 372,6
Βαλκάνια 62,8 61,2 90,9 97,0
Αίγυπτος 61,4 55,7 121,6 120,9
Πωλήσεις ομίλου 389,1 386,0 672,9 723,8
Δ (%) 25,8% -0,8% 19,9% 7,6%
Ελλάδα 18,8 11,4 28,0 19,7
Δ (%) 58% -40% 76,1% -29,6%
Περιθ. EBITDA (%) 23% 16% 19% 15%
ΗΠΑ 36,3 34,3 42,1 52,2
Δ (%) 109% -5% 130% 24%
Περιθ. EBITDA (%) 19,8% 17,3% 13,4% 14,0%
Βαλκάνια 21,0 19,9 25,2 26,2
Δ (%) 2,6% -5,5% -17% 4%
Περιθ. EBITDA (%) 33,5% 32,5% 27,7% 27,0%
Αίγυπτος 6,0 10,6 10,0 21,4
Δ (%) -30,9% 76,7% -59% 114%
Περιθ. EBITDA (%) 9,8% 19,1% 8,2% 17,7%
Λειτουργικά κέρδη ομίλου 82,1 76,2 105,3 119,5
Δ (%) 40,4% -7,3% 18,3% 13,5%
Περιθ. EBITDA ομίλου (%) 21,1% 19,7% 15,6% 16,5%
Καθαρά Κέρδη 17,6 27,8 24,2 9,2
Δ (%) 26% 734,5%
Καθ. Περιθώριο (%) 5% 3,6% 1,3%

 MANOΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ