Απάντηση για τον παραστατικό τίτλο της Αlpha Bank

Αν λάβουμε υπόψη μας τις τιμές κλεισίματος της Alpha (0.47) και του warrant της (0.837),
δεν συμφέρει η αγορά του παραστατικού τίτλου…
Κι αυτό γιατί η απόκτηση των μετοχών της Αlpha  μέσω του warrant ανέρχεται σε 0.592 ευρώ, [0.837 το warrant + (7,41 x 0,4796 ευρώ)* / 7,41]. 
* 0,4796 είναι η τιμή εξάσκησης του Ιουνίου 2015.

 

 

* ,