ΑξΙΑnumbers Ιουλίου 2017 – Tο Μηνιαίο Στατιστικό Δελτίο του Ιουλίου 2017

7 Αυγούστου 2017
 Μηνιαία Έκδοση ΑξΙΑnumbers

 

Ο Όμιλος Χρηματιστηρίου Αθηνών κυκλοφορεί το Μηνιαίο Στατιστικό Δελτίο του Ιουλίου 2017. Τον Ιούλιο 2017 τα βασικά στατιστικά στοιχεία της αγοράς ήταν τα εξής:

  • Η συνολική κεφαλαιοποίηση του Χρηματιστηρίου Αθηνών (ATHEX) έκλεισε στα €44,11 δισ., μειωμένη κατά 2,7% από τον προηγούμενο μήνα. Εάν δεν ληφθεί υπόψη η κεφαλαιοποίηση που κατέχει το ΤΧΣ, η μείωση αγγίζει το 3,0%.
  • Οι εισροές κεφαλαίων από ξένους επενδυτές στην Ελληνική Αγορά, κατά την διάρκεια του Ιουλίου, ήταν περισσότερες από τις εκροές.
  • Η συμμετοχή των ξένων επενδυτών στη συνολική κεφαλαιοποίηση της Ελληνικής αγοράς ανέρχεται σε 65,7% έναντι 65,4% στο τέλος του προηγούμενου μήνα, καταγράφοντας αύξηση της τάξεως του 0,5%. Ωστόσο, συνυπολογίζοντας την συμμετοχή του ΤΧΣ (2.190,53 εκατ. ευρώ ή 5,0%) στη συνολική κεφαλαιοποίηση της Ελληνικής αγοράς η συμμετοχή των ξένων επενδυτών ανέρχεται σε 62,4% έναντι 62,3% τον προηγούμενο μήνα παρουσιάζοντας αύξηση της τάξεως του 0,2%.
  • Συνολική αξία συναλλαγών €1,65 δις (μειωμένη κατά 0,6% σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα και αυξημένη κατά 91,3% σε σχέση με τον ίδιο μήνα του προηγούμενου έτους).
  • Ο συνολικός αριθμός των αξιών που μεταβιβάστηκαν λόγω διακανονισμού χρηματιστηριακών συναλλαγών ανήλθε στα 1.956.270.409 τεμάχια καταγράφοντας αύξηση 7,0% σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα (1.827.562.914 τεμάχια) και αύξηση 18,0% σε σχέση με τον Ιούλιο του 2016 (1.657.786.947 τεμάχια).
  • Οι ξένοι επενδυτές τον Ιούλιο 2017 πραγματοποίησαν το 55,2% της συνολικής αξίας συναλλαγών.
  • 21,61 χιλιάδες Ενεργές Μερίδες επενδυτών (από 28,19 χιλιάδες τον προηγούμενο μήνα).
  • 840 Νέες Μερίδες επενδυτών (από 2.200 τον προηγούμενο μήνα).
  • Απώλειες της τάξης του 1,4% στην τιμή του Γενικού Δείκτη Τιμών του Χρηματιστηρίου Αθηνών από το τέλος του προηγούμενου μήνα.

 

Δείτε όλη την Ανακοίνωση
Δείτε το Μηνιαίο Στατιστικό Δελτίο

 

 

 

 

 

Για προηγούμενες εκδόσεις AXIAnumbers

 

Για περισσότερες πληροφορίες:
Ειρήνη Χωριανοπούλου, Τηλ. 210 3366 565, e-mail: [email protected]

 

Εκδόσεις και Αναφορές του Χρηματιστηρίου
Επισκεφθείτε το σχετικό σύνδεσμο.
Τηλ: 210 33 66 565, e-mail: [email protected]

 

Σχετικά με τον Όμιλο Χρηματιστηρίου Αθηνών

Το Χρηματιστήριο Αθηνών από την ίδρυσή του, το 1876, συμμετέχει σταθερά στις οικονομικές και επιχειρηματικές εξελίξεις της χώρας.

Ο Όμιλος του Χρηματιστηρίου Αθηνών υποστηρίζει την ανάπτυξη και οργάνωση της Ελληνικής Κεφαλαιαγοράς. Λειτουργεί τις αγορές αξιών και παραγώγων, την εναλλακτική αγορά ενώ παράλληλα διενεργεί την εκκαθάριση και το διακανονισμό των συναλλαγών.

Το Χρηματιστήριο, μέσω των αγορών του, προσφέρει λύσεις και εργαλεία χρηματοδότησης στις επιχειρήσεις, διευρύνει τις επιλογές των επενδυτών παρέχοντας ένα ασφαλές, σταθερό και εύκολο περιβάλλον πλήρως εναρμονισμένο με τις διεθνείς πρακτικές και το Ευρωπαϊκό κανονιστικό πλαίσιο.

Σε μια περίοδο που ο ρόλος των χρηματιστηριακών αγορών στην εξεύρεση εναλλακτικών τρόπων χρηματοδότησης των επιχειρήσεων, σε πανευρωπαϊκό επίπεδο, ενισχύεται σημαντικά, εμείς στον Όμιλο Χρηματιστηρίου Αθηνών έχουμε προχωρήσει σε μια σειρά πρωτοβουλιών και δράσεων με στόχο να αναδείξουμε την ελκυστικότητα της Ελληνικής Κεφαλαιαγοράς και να προβάλουμε τις εταιρίες μας στη διεθνή επενδυτική κοινότητα.

Οι μετοχές του Ομίλου διαπραγματεύονται στην Κύρια Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών (Σύμβολο: EXAE).

Συνοπτικές πληροφορίες για την αγορά και τον Όμιλο του Χρηματιστηρίου Αθηνών μπορείτε να βρείτε στον συνδέσμο καθώς και στην ιστοσελίδα του www.athexgroup.gr.

 

* ,