Ανοίγει φτερά για νέο ιστορικό ρεκόρ κερδοφορίας

Ανοίγει φτερά για νέο ιστορικό ρεκόρ κερδοφορίας

  • Η μετοχή της εταιρίας είναι ο μοναδικός εκπρόσωπος του τουριστικού κλάδου από την μεγάλη κατηγορία

ΤΟΥ ΜΑΝΟΥ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗ 

στο ΚΕΦΑΛΑΙΟ του Σαββάτου 16/9

Ο τουρισμός είναι ίσως ο μοναδικός κλάδος της οικονομίας που στα χρόνια της κρίσης κατάφερε να σταθεί όρθιος και να αυξήσει τα μεγέθη του. Στην φετινή χρονιά τα νούμερα έχουν αποκτήσει δυναμική που εκτός από το ρεκόρ αφίξεων θα φέρουν και ικανοποιητικά έσοδα στους εμπλεκόμενους.

Οι μεταφορικές εταιρίες είναι από τους άμεσους κλάδους μαζί με τα ξενοδοχεία που θα ωφεληθούν από τα δυνατά νούμερα των αφίξεων της χρονιάς. Στο επτάμηνο και σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία 19 αεροδρομίων οι αφίξεις από το εξωτερικό είναι αυξημένες κατά 8,8% καθώς όλοι οι προορισμοί έχουν θετικό πρόσημο με καλύτερη την Μυτιλήνη (+43,6%) και χειρότερη την Κάρπαθο (+1,8%).

Οι 8,1 εκατομμύρια επισκέπτες από το εξωτερικό και οι 4,3 εκατομμύρια ταξιδιώτες εσωτερικού ήδη τρέχουν την καλύτερη επίδοση της ιστορίας. Ανάλογα θετικές επιδόσεις επιτυγχάνονται στις αφίξεις επιβατών με πλοία (+12% στο εξάμηνο) και αυτοκίνητα (+14% στο επτάμηνο). Άρα οι τάσεις στις μεταφορές δεν αφορούν μόνο το σκέλος των αεροπορικών εταιριών αλλά έχουν ευρεία συχνότητα σε όλα τα μέσα μετακίνησης.

Έχοντας αυξημένες ροές σε όγκους επιβατών όσες εταιρίες φρόντισαν να μεγαλώσουν το στόλο τους, ήτοι την μεταφορική τους δυνατότητα, είχαν πρώτο λόγο στην πίτα των εσόδων.

Η Aegean κινήθηκε επιθετικά την περυσινή χρονιά φθάνοντας γρήγορα σε ένα στόλο 61 αεροσκαφών(από 50 το 2014)ο οποίος στο τέλος της χρονιάς μειώθηκε στα 58.Το αποτέλεσμα δικαίωσε την επιλογή της εταιρίας:

Η κίνηση των επιβατών αυξήθηκε κατά 7% στο εξάμηνο με τα νούμερα των επιβατών εξωτερικού να κινούνται αισθητά υψηλότερα κατά 12%. Ο συντελεστής πληρότητας αυξήθηκε στο β’ τρίμηνο του 2017 στο 81% μεταφέροντας 5,555 εκατομμύρια επιβάτες, γεμίζοντας τα αεροπλάνα της κατά 15% περισσότερο από πέρυσι.

Πως διαμορφώθηκε η επιβατική κίνηση  σε τρίμηνο και εξάμηνο

(σε χιλιάδες) Q2:16 Q2:17 % H1:16 H1:17 %
Εσωτερικού 1.514 1.541 2% 2.569 2.533 -1%
Εξωτερικού 1.704 1.908 12% 2.660 3.022 14%
Σύνολο 3.218 3.449 7% 5.229 5.555 6%
Συντελεστής πληρότητας 72,1% 80,8% +870 μονάδες βάσης 71,0% 79,2% +820 μονάδες βάσης
Επιβάτες ανά πτήση 102 118 15% 101 115 14%

 

Ακολούθως τα νούμερα του δεύτερου τριμήνου της Aegean ήταν εξαιρετικά. Τα έσοδα αυξήθηκαν 17%, τα λειτουργικά προ μισθωμάτων των αεροπλάνων (leasing) αυξήθηκαν 92% και τα καθαρά κέρδη γύρισαν θετικά στα 15,8 εκατ. ευρώ σε ένα από τα καλύτερα δεύτερα τρίμηνα όλων των εποχών.

Με αυξημένα έσοδα 17%το κόστος καυσίμων έμεινε στο +2,4% τα έξοδα συντήρησης αυξήθηκαν 17%, τα έξοδα διάθεσης αυξήθηκαν κατά 2,2% αυξάνοντας το συνολικό οργανικό κόστος κατά 4,9%.

Στο εξάμηνο η αύξηση των οργανικών εξόδων ήταν της τάξεως του 8% ενώ η αύξηση των εσόδων 12%, συνδυασμός που παράγει αυξημένα περιθώρια και μεγαλύτερα  λειτουργικά κέρδη.

Για να δοθεί μια καλύτερη εικόνα του πόσο ισχυρές ήταν οι επιδόσεις του τριμήνου από τα 85 εκατ. ευρώ που ήταν το σύνολο των ελεύθερων ταμειακών ροών, τα 77 εκατ. ευρώ ήρθαν στο δεύτερο τρίμηνο.

Οι καθαρές λειτουργικές ροές ενισχύθηκαν στα 119,5 εκατ. ευρώ από 87 εκατ. ευρώ το πρώτο εξάμηνο του 2016, με αποτέλεσμα τα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα να διαμορφωθούν σε 337,4 εκατ. ευρώ την 30.06.2017, μετά και την καταβολή μερίσματος χρήσης ύψους €28,5 εκατ. ευρώ.

Η καθαρή ταμειακή θέση της εταιρίας βρίσκεται στα 299 εκατ. ευρώ (50% της κεφαλαιοποίησης της εταιρίας), ωστόσο θα πρέπει να επισημανθεί ότι η εταιρεία μισθώνει το στόλο των αεροσκαφών της με αποτέλεσμα ο δανεισμός που αντιστοιχεί στα μισθώματα να μην εμφανίζεται στον ισολογισμό της.

Το κόστος του leasing στο δεύτερο τρίμηνο μειώθηκε σε 38 εκατ. ευρώ έναντι 43 εκατ. ευρώ στο Q1:17. Σε ότι αφορά το κόστος των καυσίμων και τις συναλλαγματικές διαφορές η διοίκηση επεσήμανε ότι για το 2018 έχει κλειδώσει τιμές πετρελαίου στα 508 $/ΜΤ για το 53% των αναγκών της και ισοτιμία EUR/USD στο 1,13 για αντίστοιχο μέγεθος.

Έχοντας ως παρακαταθήκη τα καλά αποτελέσματα του εξαμήνου η χρήση κινείται στην περιοχή της καθαρής κερδοφορίας των 50 εκατ. ευρώ. Το τρίτο τρίμηνο αναμένεται εξίσου δυνατό καθώς ο συνδυασμός αυξημένων τουριστικών εισροών/μετριοπαθών τιμών στα καύσιμα παραμένει σε ισχύ.

Αν επιβεβαιωθεί η εκτίμηση για κέρδη 50 εκατ. ευρώ στην χειρότερη περίπτωση το μέρισμα θα κινηθεί κοντά στα 50 λεπτά ήτοι μερισματική απόδοση 6,2% που υποστηρίζεται άνετα από την ταμειακή θέση της εταιρίας.

Σύμφωνα με την εταιρία η χρήση μπορεί να κινηθεί υψηλότερα σε προ φόρων επίπεδο κατά 30% (2016: 51,6 εκατ. ευρώ) γεγονός που επιβεβαιώνει την αυξητική τάση που εκτιμάται για το β’ εξάμηνο.

Τέλος επισημαίνεται ότι στην μετοχική σύνθεση της Aegeanair η συνδεδεμένη εταιρία Autohellas έχει ποσοστό 11,66%.

Πώς έκλεισε το τρίμηνο και το εξάμηνο της Aegean

Σε εκατ. ευρώ Q2:16 Q2:17 % H1:16 H1:17 %
Έσοδα 255.6 298.8 17% 403.5 450.7 12%
EBITDAR* 35.5 68.1 92% 41.3 59.7 44%
EBITDA 3.7 33.6 814% (20.1) (10.5) -48%
Κέρδη / (Ζημιές) προ φόρων (2.1) 23.2 (31.7) (26.7) -16%
Κέρδη / (Ζημιές) μετά από φόρους (2.2) 15.8 (23.7) (20.0) -15%

 *λειτουργικό αποτέλεσμα προ φόρων, χρηματοδοτικών αποτελεσμάτων, αποσβέσεων και μισθώσεων αεροσκαφών

Πως διαμορφώθηκαν οι πωλήσεις και τα λειτουργικά κέρδη της Aegean σε τριμηνιαία βάση (σε εκ. ευρώ)

Πηγή: BetaΧρηματιστηριακή