Αναχρηματοδότηση Δανεισμού Ομίλου – ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ Α.Ε.Β.Ε

  • Οι βασικές πιστώτριες τράπεζες (ALPHA Bank, EUROBANK, Τράπεζα Πειραιώς και Εθνική Τράπεζα) βρίσκονται σε διαπραγμάτευση με την εταιρία και το βασικό μέτοχο για την αναχρηματοδότηση των υφιστάμενων κοινοπρακτικών δανείων λήξεως 31/08/17 του Ομίλου Σφακιανάκη καθώς και των διμερών χρηματοδοτήσεων τους.
  • Στο πλαίσιο αυτό αξιολογείται η σύναψη ενός νέου κοινοπρακτικού εμπραγμάτως εξασφαλισμένου ομολογιακού δανείου σκοπός του οποίου θα είναι η αναχρηματοδότηση των ως άνω αναφερόμενων οφειλών.
  • Το ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα της συναλλαγής προβλέπει ότι οι βασικοί όροι του εν λόγω δανείου, οι οποίοι τελούν υπό την προϋπόθεση λήψης των απαραίτητων εγκρίσεων από τα αρμόδια συμβούλια των τραπεζών, αναμένεται να οριστικοποιηθούν έως την 30/9/2017 και ότι η έκδοση του νέου δανείου από την εταιρία θα έχει υλοποιηθεί έως την 29/12/2017.
  • Όλες οι τράπεζες εξετάζουν θετικά την παράταση των υφιστάμενων δανείων της εταιρίας έως την 29/12/2017.