Αναπτυξιακός νόμος: Ποιες επιχειρήσεις θα λάβουν αυξημένες ενισχύσεις

Αυξημένες κρατικές ενισχύσεις από 10% μέχρι και 15%, αναμένεται ότι θα λαμβάνουν μικρές, μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις, που θα ενταχθούν στον αναπτυξιακό νόμο από το 2017, ενώ η αύξηση αυτή αφορά όλες τις περιφέρειες της χώρας.

Αυτό προβλέπει το αναθεωρημένο σχέδιο του Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων (ΧΠΕ), που το υπουργείο Οικονομικών εκτιμά ότι θα εγκριθεί από την ΕΕ.

Η σχετική απόφαση της Κομισιόν, αναμένεται να οριστικοποιηθεί μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου και ο νέος χάρτης θα ισχύσει από την 1η Ιανουαρίου 2017.

Κύκλοι του υπουργείου Οικονομίας εμφανίζονται αισιόδοξοι για την πορεία των συζητήσεων με τους κοινοτικούς αξιωματούχους και όπως δήλωσαν στο ΑΠΕ-ΜΠΕ : «Μέχρι το τέλος του έτους, η ανακατανομή θα ολοκληρωθεί, διαθέτοντας αυξημένους πόρους για όλες τις περιφέρειες».

Υπενθυμίζεται ότι η ανάγκη για την αναθεώρηση του ΧΠΕ προέκυψε λόγω της οικονομικής κρίσης, καθώς σε τέσσερις από τις έντεκα περιφέρειες το κατά κεφαλήν ΑΕΠ, με βάση τα στοιχεία της περιόδου 2012 – 2014, υποχώρησε κάτω από το 75% του μέσου όρου της ΕΕ -28, ενώ σε άλλες επτά περιφέρειες υποχώρησε σε επίπεδα κάτω του 60%. Ο υφιστάμενος ΧΠΕ ισχύει από την 1η Ιουλίου 2014 και βασίστηκε στα στοιχεία για το κατά κεφαλήν ΑΕΠ της περιόδου 2008 – 2010.

Σημειώνεται ότι στα στοιχεία που δημοσιοποιεί σήμερα το ΑΠΕ-ΜΠΕ, προκύπτει αύξηση της ενίσχυσης και για τις περιφέρειες Αττικής και Νοτίου Αιγαίου παρ ότι το ΑΕΠ Αττικής και Ν. Αιγαίου είναι υψηλότερο του 75% του κοινοτικού μέσου όρου και άρα κανονικά δεν δικαιολογείται μεταφορά πόρων. Πλην όμως, οι δύο περιφέρειες συνορεύουν με άλλες που θα έχουν κατά πολύ υψηλότερες εντάσεις επιδότησης (μετά και την αναθεώρηση), δημιουργώντας ένα σημαντικό μειονέκτημα. Για να αντιμετωπιστεί αυτό, η ελληνική πλευρά υποστηρίζει ότι θα πρέπει να αυξηθούν οι εντάσεις επιδότησης στις δύο αυτές περιφέρειες.

Αναλυτικά λοιπόν τα ποσοστά των κρατικών ενισχύσεων αναμένεται να διαμορφωθούν ανά περιφέρεια ως εξής:

Στις Περιφέρειες Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης, Κεντρικής Μακεδονίας, Θεσσαλίας, Ηπείρου, Δυτικής Ελλάδας, Πελοποννήσου και Βορείου Αιγαίου από 25% που είναι σήμερα σε 35% (για τις μεγάλες επιχειρήσεις), από 35% σε 45% για τις μεσαίου μεγέθους επιχειρήσεις και από 45% σε 55% για τις μικρές.

Στις Περιφέρειες Δυτικής Μακεδονίας, Ιονίων Νήσων και Κρήτης από 15% που είναι σήμερα σε 25% για τις μεγάλες επιχειρήσεις, από 25% στο 35% για τις μεσαίου μεγέθους επιχειρήσεις και από 35% σε 45% για τις μικρού μεγέθους επιχειρήσεις.

Στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας από 10% που είναι σήμερα σε 25% για τις μεγάλες επιχειρήσεις, από 20% σε 35% για τις μεσαίου μεγέθους επιχειρήσεις και από 30% σε 45% για τις μικρές επιχειρήσεις.

Στις Περιφέρειες Αττικής και Νοτίου Αιγαίου το όριο των περιφερειακών ενισχύσεων ανέρχεται σήμερα σε 10% και η Ελληνική κυβέρνηση εκτιμά ότι θα γίνει 20% για τις μεγάλες επιχειρήσεις, από 20% σε 30% για τις μεσαίου μεγέθους επιχειρήσεις και από 30% σε 40% για τις μικρού μεγέθους επιχειρήσεις.

Υπενθυμίζεται, ωστόσο, ότι με τον πρόσφατο αναπτυξιακό νόμο 4399/2016, τα προαναφερθέντα ποσοστά στην περίπτωση των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων δεν ισχύουν για επενδυτικά σχέδια με επιλέξιμες δαπάνες άνω των 50 εκατ. ευρώ.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ