Ανακοίνωση της εταιρεία Ελληνικό Καζίνο Πάρνηθας Α.Ε. για τη μεταφορά του Μοντ Παρνές

Η εταιρεία Ελληνικό Καζίνο Πάρνηθας Α.Ε. (ΕΚΠ) ιδιοκτήτρια του Καζίνο Μοντ Παρνές και η Regency Entertainment A.E. (Regency) διαχειρίστρια του ιδίου Καζίνο επιθυμούν να γνωστοποιήσουν τα κάτωθι σχετικά με δημοσιεύματα που φέρουν το Ελληνικό Δημόσιο να έχει συμφωνήσει στην αλλαγή τοποθεσίας του καζίνο από την υφιστάμενη θέση του σε άλλη περιοχή της Αττικής εκτός των ορίων του Δήμου Αθηναίων.

Το Μοντ Παρνές εξακολουθεί να ανήκει κατά 49% στο Ελληνικό Δημόσιο (ΤΑΙΠΕΔ) και κατά 51% σε πλειάδα ημεδαπών και αλλοδαπών νομικών προσώπων. Παρά τα γραφόμενα σε λίγα έντυπα, κανένα φυσικό πρόσωπο ημεδαπό ή αλλοδαπό δεν ελέγχει πάνω από 2% του μετοχικού κεφαλαίου της ΕΚΠ.

.
Η ανωτέρω δυνατότητα μεταφοράς σε άλλη τοποθεσία υπήρχε ήδη από το 2002 κατά την ιδιωτικοποίηση του 51% των μετοχών από το Ελληνικό Δημόσιο και αποτελούσε όρο του σχετικού διεθνούς διαγωνισμού καταργήθηκε δε παρανόμως μεταγενέστερα, το 2003, χωρίς κανένα ουσιαστικό λόγο ή αιτία.

.
Το αίτημα μεταφοράς του καζίνο σε άλλη τοποθεσία, που σημειωτέον, θα συμφωνηθεί με το Ελληνικό Δημόσιο, είχε ήδη υποβληθεί από την ΕΚΠ στις Αρμόδιες Αρχές από το 2013. Σημειώνουμε ότι στις 11/04/2014 η επιτροπή της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Επιτροπή Ελέγχου και Εποπτείας Παιγνίων» του Υπουργείου Οικονομικών είχε ομόφωνα εισηγηθεί στον Υπουργό Οικονομικών την αλλαγή τοποθεσίας, παρέθετε δε λεπτομερώς τους λόγους που επέβαλαν τη μετεγκατάσταση αυτή. Η μετεγκατάσταση του καζίνο αποτελεί μονόδρομο για την επιβίωσή του και την διατήρηση των 1000 θέσεων εργασίας που υφίστανται σήμερα στο Μοντ Παρνές.

.

Όπως όλοι άλλωστε γνωρίζουν τα περισσότερα ελληνικά καζίνο ευρίσκονται ήδη σε καθεστώς προστασίας από τους πιστωτές τους, επιπλέον δε, δεν καταβάλλουν εμπρόθεσμα τις πάσης φύσεως οφειλές τους προς τους Δημόσιους Οργανισμούς (Εφορία, ΙΚΑ, κλπ) και τους εργαζόμενούς τους.

Σχετική εικόνα
Αντίθετα τόσο η ΕΚΠ όσο και η Regency έχουν καταβάλλει την τελευταία δεκαετία στο Ελληνικό Δημόσιο περισσότερα από 1,5 δις. ευρώ σε έμμεσους και άμεσους φόρους, ενώ δεν έχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές τόσο προς το Ελληνικό Δημόσιο και τους λοιπούς φορείς όσο και προς τους εργαζόμενούς τους.

.
Η επένδυση που θα πραγματοποιηθεί θα είναι σημαντική και θα δημιουργήσει εκτός των άλλων ωφελημάτων περισσότερες από 300 νέες θέσεις εργασίας που θα προστεθούν στις ήδη 1000 υφιστάμενες. Τα ωφελήματα από τη μετεγκατάσταση του καζίνο συνίστανται μεταξύ άλλων σε πολλαπλάσια έσοδα του Ελληνικού Δημοσίου από τα περίπου 60 εκ. ευρώ ετησίως που εισπράττει το Ελληνικό Δημόσιο σήμερα αλλά και πρόσθετα έσοδα καθώς και αύξηση της αξίας του ποσοστού συμμετοχής του Ελληνικού Δημοσίου στο καζίνο. Επιπλέον, θα απαλλάξει τον Εθνικό Δρυμό της Πάρνηθας από την επιβάρυνση που υφίσταται σήμερα από τη λειτουργία των εγκαταστάσεων του Μοντ Παρνές.

.

Άλλωστε, η χωροθέτηση της 2ης άδειας καζίνο στο Ελληνικό απαιτεί και την αποκατάσταση της νομιμότητας ως προς τα υφιστάμενα δικαιώματα και την βιωσιμότητα του καζίνο Πάρνηθας, στο οποίο το Ελληνικό Δημόσιο είναι μακράν ο πλειοψηφούν εταίρος.