Αναβάθμιση των αξιολογήσεων βιωσιμότητας των ελληνικών τραπεζών από την Fitch

Στην αναβάθμιση του δείκτη βιωσιμότητας (VR) των τεσσάρων ελληνικών τραπεζών προχώρησε ο οίκος αξιολόγησης Fitch. Συγκεκριμένα, τις τοποθέτησε στην κλίμακα «ccc» από «f».

Παράλληλα, επιβεβαίωσε τη μακροπρόθεσμη πιστοληπτική ικανότητα (IDRs) τους στο ‘Restricted Default’ (RD).

Η ενέργειες αυτές είναι αποτέλεσμα της περιοδικής επανεξέτασης των αξιολογήσεων των ελληνικών τραπεζών. Είχαν υποβαθμιστεί σε RD στις 29 Ιουνίου του 2015 μετά την επιβολή των capitals controls μετά από τις σημαντικές εκροές των καταθέσεων το πρώτο εξάμηνο του 2015.

Η αναβάθμιση του δείκτη VR αντανακλά τη βελτίωση της ρευστότητας των Τραπεζών και την προσδοκία του οίκου αξιολόγησης ότι η ολοκλήρωση της β αξιολόγησης θα μειώσει τους πολιτικούς κινδύνους και θα ενισχύσει την εμπιστοσύνη των καταθετών και των επενδυτών στο ελληνικό τραπεζικό σύστημα.