Αλφα Asset Management: Ανακοίνωση

Η τιμή για το ΑΔΑΚ για την ημερομηνία 20/06/2017 είναι 21,7051.

Για τα στοιχεία ενεργητικού διαπραγματεύσιμου ΑΔΑΚ, παρακαλώ όπως λάβετε υπόψη το επισυναπτόμενο αρχείο.

Ανακοίνωση