Αλφα Asset Management: Ανακοίνωση - Mikrometoxos.gr | Mikrometoxos.gr

Αλφα Asset Management: Ανακοίνωση

19.06.2017 19:26

Η τιμή για το ΑΔΑΚ για την ημερομηνία 20/06/2017 είναι 21,7051.

Για τα στοιχεία ενεργητικού διαπραγματεύσιμου ΑΔΑΚ, παρακαλώ όπως λάβετε υπόψη το επισυναπτόμενο αρχείο.

Ανακοίνωση

Shortlink:

Επικοινωνία | Ταυτότητα | Όροι Χρήσης
Mikrometoxos.gr 2017