Αλλαγές στους Δείκτες της Αγοράς Μετοχών

12 Δεκεμβρίου 2017
Αλλαγές στους Δείκτες της Αγοράς Μετοχών

 

Το Χρηματιστήριο Αθηνών ανακοινώνει τις αλλαγές που θα πραγματοποιηθούν στη σύνθεση των Δεικτών της Αγοράς Μετοχών στο πλαίσιο εφαρμογής της τακτικής εξαμηνιαίας αναθεώρησης της σύνθεση τους.

Όλες οι αλλαγές θα ισχύσουν από τη συνεδρίαση της Δευτέρας 18 Δεκεμβρίου 2017.

 

* ,