Αλλαγές στη Σύνθεση των Δεικτών X.A.

Σε συνέχεια της μεταφοράς, από τη Παρασκευή 24 Μαρτίου  2017, της διαπραγμάτευσης των μετοχών της εταιρείας «F.H.L. Η. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΜΑΡΜΑΡΑ – ΓΡΑΝΙΤΕΣ Α.Β.Ε.Ε.» στην κατηγορία «Χαμηλής Διασποράς» του ΧΑ, θα πραγματοποιηθούν οι ακόλουθες αλλαγές στη σύνθεση των δεικτών στους οποίους συμμετέχουν οι μετοχές της εταιρείας.

Πιο συγκεκριμένα:

 • Γενικός Δείκτης Τιμών ΧΑ
  • Οι  μετοχές της εταιρείας «F.H.L. Η. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΜΑΡΜΑΡΑ – ΓΡΑΝΙΤΕΣ Α.Β.Ε.Ε.» αφαιρούνται από τη σύνθεση του δείκτη και αντικαθίστανται από τις μετοχές της εταιρείας «ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.Ε.» με συντελεστή στάθμισης 39%.
 • Δείκτης Συνολικής Απόδοσης Γενικού Δείκτη Τιμών ΧΑ
  • Οι  μετοχές της εταιρείας «F.H.L. Η. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΜΑΡΜΑΡΑ – ΓΡΑΝΙΤΕΣ Α.Β.Ε.Ε.» αφαιρούνται από τη σύνθεση του δείκτη και αντικαθίστανται από τις μετοχές της εταιρείας «ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.Ε.» με συντελεστή στάθμισης 39%.
 • Δείκτης Μεσαίας & Μικρής Κεφαλαιοποίησης ΧΑ
  • Οι  μετοχές της εταιρείας «ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.Ε.» αφαιρούνται από τη σύνθεση του δείκτη χωρίς άμεση αντικατάσταση.
 • Δείκτης FTSE/ΧΑ Mid & Small Cap Θεμελιωδών Μεγεθών
  • Οι   μετοχές της εταιρείας «F.H.L. Η. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΜΑΡΜΑΡΑ – ΓΡΑΝΙΤΕΣ Α.Β.Ε.Ε.» αφαιρούνται από τη σύνθεση του δείκτη και αντικαθίστανται από τις μετοχές της εταιρείας «Quest ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.» με συντελεστή στάθμισης 26%.
 • Δείκτης FTSE/X.A. Διεθνούς Δραστηριοποίησης
  • Οι  μετοχές της εταιρείας  «F.H.L. Η. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΜΑΡΜΑΡΑ – ΓΡΑΝΙΤΕΣ Α.Β.Ε.Ε.»  αφαιρούνται από τη σύνθεση του δείκτη χωρίς άμεση αντικατάσταση.
 • Δείκτης FTSE/X.A. Διεθνούς Δραστηριοποίησης Plus
  • Οι  μετοχές της εταιρείας «F.H.L. Η. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΜΑΡΜΑΡΑ – ΓΡΑΝΙΤΕΣ Α.Β.Ε.Ε.»  αφαιρούνται από τη σύνθεση του δείκτη και αντικαθίστανται από τις μετοχές της εταιρείας «MEVACO ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ Α.Β.Ε.Ε.» με συντελεστή στάθμισης 61%.

 

Οι αλλαγές θα ισχύσουν από τη συνεδρίαση της Παρασκευής 24 Μαρτίου 2017

 

 

Κατεβάστε το Δελτίο Τύπου