Αιολική: Στις 9 Ιουνίου η τακτική γενική συνέλευση

ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ

Στα πλαίσια της ορθής και έγκαιρης ενημέρωσης του επενδυτικού κοινού και σύμφωνα με το άρθρο 4.1.4.3.1 του κανονισμού του ΧΑ, η εταιρεία ΑΙΟΛΙΚΗ Α.Ε.Ε.Χ. ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι η ημερομηνία της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης θα πραγματοποιηθεί στις 09.06.2017.