Αθανάσιος Σαββάκης στο 3RD FOOD FOR SUCCESS CONFERENCE: Επιτακτική η ύπαρξη συγκεκριμένης βιομηχανικής πολιτικής στη χώρα

Στο 3RD FOOD FOR SUCCESS CONFERENCE, που πραγματοποιείται αυτή την ώρα σε κεντρικό ξενοδοχείο της Αθήνας ο Πρόεδρος του Συνδέσμου Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος, κ. Αθανάσιος Σαββάκης, στο χαιρετισμό του επισήμανε τα κακώς κείμενα της ελληνικής οικονομίας και επανήλθε στο αίτημα του ΣΒΒΕ για τη δημιουργία συγκεκριμένης βιομηχανικής πολιτικής στη χώρα.

Συγκεκριμένα, ο κ. Σαββάκης αναφέρθηκε στο ζήτημα της οικονομικής ανάπτυξης της χώρα η οποία μπορεί να υπάρξει με την κατά προτεραιότητα υποστήριξη της μεταποιητικής δραστηριότητας και ειδικά του κλάδου τροφίμων και ποτών. Ζήτησε για άλλη μια φορά τη δημιουργία μέσω – μεταρρυθμίσεων – φιλικότερου επιχειρηματικού περιβάλλοντος, το οποίο θα αποτελέσει προϋπόθεση για την έξοδο της χώρας από την κρίση. Παράλληλα, επισήμανε την αποεπένδυση που υπάρχει στη χώρα, επικαλούμενος στοιχεία του World Competitiveness Report του IMD, μεταξύ των ετών 2010 και 2015, σύμφωνα με τα οποία: οι ροές ξένων επενδύσεων από 0,48 δις δολάρια το 2010, έφτασαν στο   -0,29 δις δολάρια το 2015 και το ισοζύγιο των ροών ξένων επενδύσεων από 1,23 δις δολάρια το 2010, μειώθηκε κατά 50%, και πλέον το 2015 διαμορφώθηκε στο 0,67 δις δολάρια. Υπογράμμισε δε το γενικευμένο αδιέξοδο για την ελληνική οικονομία που δημιουργείται από την υπερφολόγηση, τις γραφειοκρατικές αγκυλώσεις και τους κεφαλαιακούς ελέγχους, το οποίο ενισχύεται «όσο επιμένουμε να έχουμε στο επίκεντρο της οικονομικής μας πολιτικής τη διάσωση του κράτους και των τραπεζών», όπως χαρακτηριστικά σημείωσε.  Ο κ. Σαββάκης επισήμανε επίσης ότι σύμφωνα με τον ΟΟΣΑ στην Ελλάδα χάθηκε από την αρχή της Παγκόσμιας οικονομικής κρίσης μια στις δύο θέσεις εργασίας που κατείχαν νέοι άνθρωποι ηλικίας, κυρίως, 15 έως 29 ετών, με κόστος 2% για το ελληνικό ΑΕΠ. Για τον κύκλο εργασιών της βιομηχανίας σημείωσε ότι βρίσκεται σε ραγδαία πτώση, σε σχέση με αντίστοιχες περυσινές περιόδους. Χαρακτηριστικά για τον Μάιο του 2016 σε σχέση με τον Μάιο του 2015, η μείωση ήταν 13,4%, ενώ και στη μεταποίηση οι ζημιές συνεχίστηκαν για μια ακόμη χρονιά. Ο πρόεδρος του ΣΒΒΕ, εξήρε τον ρόλο των ελληνικών υγιών επιχειρήσεων, οι οποίες κόντρα στην κρίση επενδύουν, παράγουν προϊόντα τυποποιημένα και με αυστηρές προδιαγραφές και προσπαθούν να διεθνοποιηθούν καθημερινά ολοένα και περισσότερο. Ενώ γίνονται παράγοντες κοινωνικής συνοχής σε τοπικό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο, αφού διατηρούν τις θέσεις εργασίας τους και πολλές φορές τις αυξάνουν μέσα σ΄αυτό το αρνητικό περιβάλλον. Επανήλθε δε στην ανάγκη δημιουργίας του «Ελληνικού Στρατηγικού Σχεδίου για την Ανάπτυξη» και κάλεσε την κυβέρνηση  να κινηθεί προς αυτή την κατεύθυνση, με την εκπόνηση και την υλοποίηση συγκεκριμένων μέτρων επαρκώς κοστολογημένων και με ρεαλιστικό  χρονοδιάγραμμα υλοποίησης, που θα αποτελέσουν ένα στρατηγικό σχέδιο οικονομικής πολιτικής που θα οδηγεί την Ελλάδα σε έξοδο από την κρίση. Ενώ ζήτησε σ΄ αυτό το στρατηγικό σχέδιο για την ανάκαμψη της οικονομίας, στο επίκεντρο να τεθεί ο ιδιωτικός τομέας της οικονομίας, και, κυρίως, η μεταποιητική  δραστηριότητα και η βιομηχανία, που συντηρεί πλήθος δορυφορικών επιχειρήσεων και επαγγελμάτων. Κλείνοντας, ζήτησε για άλλη μια φορά την ύπαρξη συγκεκριμένης βιομηχανικής πολιτικής στη χώρα, στιβαρής, ρεαλιστικής, με ουσιαστικό περιεχόμενο, προσαρμοσμένης στην υπάρχουσα παραγωγική βάση, και με το βλέμμα στραμμένο στις διεθνείς αγορές, ενώ παράθεσε τον δεκάλογο του ΣΒΒΕ που θα συμβάλλει στην τόνωση της ιδιωτικής οικονομίας και της οικονομικής ανάπτυξης της χώρας.