Αεροπλάνα – Αυτοκίνητα – Πλοία : Μεταφορές παντός καιρού για τους επενδυτές

Αποτελέσματα

Αεροπλάνα – Πλοία – Αυτοκίνητα: Μεταφορές παντός καιρού για τους επενδυτές

  • Η δυναμική του τουρισμού διατηρεί ψηλά τα κέρδη των εταιριών του κλάδου μεταφορών. Οι προοπτικές παραμένουν ευοίωνες από τα πρώτα στοιχεία των κρατήσεων

Από τους πιο αντιπροσωπευτικούς τομείς που ωφελούνται από τον Τουρισμό από τον κλάδο Μεταφορών. Η Ελλάδα τα τελευταία χρόνια κατάφερε να πουλήσει καλύτερα το τουριστικό προϊόν ευνοημένη και από τις γεωπολιτικές αναταράξεις σε γειτονικές χώρες ή σε άλλους ανταγωνιστικούς προορισμούς. Τα πρώτα στοιχεία από τις κρατήσεις της φετινής χρονιάς δείχνουν πολύ ενθαρρυντικά καθώς οι αριθμού υπαγορεύουν διψήφια αύξηση αφίξεων. Αντίστοιχα ικανοποιητικά είναι και τα στοιχεία των αεροπορικών μεταφορών τον Ιανουάριο αφού στο σύνολο της επικράτειας  το ποσοστό αύξησης που καταγράφεται είναι 7%. (+4% Αθήνα, +14% Θεσσαλονίκη). Τα καλά νέα όμως έρχονται και από την πλευρά του κόστους καθώς οι διεθνείς τιμές πετρελαίου έχουν σταθεροποιηθεί χαμηλότερα κρατώντας σε πολύ ικανοποιητικά επίπεδα το κόστος πωληθέντων.  Από τις εταιρίες που έχουν δημοσιεύσει μεγέθη ξεχωρίσαμε τρεις:

Aegean Air: Η χρονιά ήταν περιπετειώδης καθώς το αναιμικό δεύτερο τρίμηνο διαδέχτηκε το καλύτερο τρίμηνο όλων των εποχών σε κερδοφορία με πολύ ισχυρή οργανική επίδοση που ξεπέρασε τα 100 εκατ. ευρώ. Το τέλος της χρονιάς βρήκε τον όμιλο να περνά στο κλαμπ των εισηγμένων εταιριών με τζίρο άνω του 1 δις ευρώ (μόλις 14 εταιρίες) και κερδοφορία 32,2 εκατ. ευρώ από 68,3 εκατ. ευρώ. Ουσιαστικά η χρήση «τιμωρήθηκε» από το α’ εξάμηνο όπου αφενός τα γεγονότα στην Τουρκία (πραξικόπημα) αφετέρου η απότομη αύξηση του στόλου στα 62 αεροσκάφη έφεραν πολύ σταθερό κόστος στην επιφάνεια. Επιπλέον, το περυσινό α’ εξάμηνο επηρεάστηκε και από την μείωση της εσωτερικής κίνησης και των πιεσμένων περιθωρίων λόγω του ανταγωνισμού. Στο δεύτερο μισό της χρονιάς τα δεδομένα άλλαξαν και μετά το εξαιρετικό τρίτο τρίμηνο τα αριθμητικά μεγέθη του δ’ τριμήνου ήταν παρόμοια με αυτά του 2015. Η επιβατική κίνηση του αδύναμου δ’ τριμήνου αυξήθηκε κατά 19% γεγονός το οποίο αποτελεί ένα καλό προπομπό για το ξεκίνημα του 2017. Η εταιρία έχει θετικό καθαρό ταμείο 201,7 εκατ. ευρώ το οποίο της επιτρέπει να διανείμει 40 λεπτά μέρισμα.

Εκτός από τα καλά νέα που έρχονται από τις κρατήσεις, ο ανταγωνισμός φαίνεται να δυσκολεύεται. Η Ryanair ανακοίνωσε ότι μείωσε την διαθεσιμότητα θέσεων κατά τους χειμερινούς μήνες ενώ και τα βήματα στο εξής θα είναι πιο προσεκτικά αφού στο β’ εξάμηνο ο στόλος της Aegean προσαρμόστηκε πιο γρήγορα στα  δεδομένα (58 αεροπλάνα από 61). Η εταιρία διαπραγματεύεται 11 φορές τα κέρδη του 2017 και η μερισματική της απόδοση είναι 6,5%.

Στοιχεία επιβατικής κίνησης 2016 και δ’ τριμήνου

2015 2016 y-o-y Q4:15 Q4:16 y-o-y
Σύνολικός αριθμός θέσεων (εκατ.) 15,19 16,21 7% 3,25 3,33 2%
Επιβατες
Προγραμματισμένες πτήσεις 11,22 12,08 8% 2,39 2,60 9%
Επί του συνόλου (%) 96,3% 96,9% 98,6% 98,0%
Charter 0,43 0,39 -11% 0,03 0,05 63%
Επί του συνόλου (%) 3,7% 3,1% 1,3% 2,0%
Πτήσεις εσωτερικού 5,62 5,73 2% 1,16 1,17 1%
Επί του συνόλου (%) 48,3% 45,9% 47,9% 44,2%
Πτήσεις εξωτερικού 6,03 6,74 12% 1,26 1,48 17%
Επί του συνόλου (%) 51,7% 54,1% 52,1% 55,8%
Συνολικός αριθμός επιβατών 11,65 12,46 7% 2,42 2,65 10%
Κάλυψη χωρητικότητας 76,9% 77,0% 0,1pp 74,4% 79,6% 5,2pp
Μέσος αριθμός επιβατών ανά πτήση 106 111 5%

Πηγή: Beta Χρηματιστηριακή

Πως έκλεισε χρήση και τρίμηνο (σε εκατ. ευρώ)

2015 2016 y-o-y Q4:15 Q4:16 y-o-y
Έσοδα 983.0 1,020.3 4% 190.8 200.4 5%
Έξοδα προσωπικού (109.4) (119.5) 9% (27.7) (28.0) 1%
Άλλα οργανικά έξοδα (675.1) (708.1) 5% (150.5) (158.1) 5%
Καύσιμα (216.3) (197.3) -9% (45.9) (41.9) -9%
Σύνολο οργανικών εξόδων (784.5) (827.6) 6% (178.1) (186.1) 4%
(% των εσόδων) 79.8% 81.1% 93.4% 92.9%
Λειτουργικά Κέρδη προ Leasing 217.3 206.9 -5% 18.0 18.2 1%
Λειτ Περιθώριο – EBITDAR (%) 22.1% 20.3% 9.4% 9.1%
Λειτουργικά Κέρδη 111.2 76.8 -31% (9.1) (16.9) 86%
Λειτ. Περιθώριο (%) 11.3% 7.5% -8.4%
Καθαρά κέρδη 68.4 32.2 -53% (13.5) (19.0) 40%
Καθ. Περιθώριο (%) 7.0% 3.2%    

Πηγή: Beta Χρηματιστηριακή 

Μινωικές Γραμμές: Το ότι η εταιρία πήγαινε για ρεκόρ καθαρής κερδοφορίας (20,7 εκατ. ευρώ χωρίς την συμμετοχή εκτάκτων φαινόταν από το α’ εξάμηνο όπου ο όμιλος ήδη πατούσε στο «συν». Η αναδιάρθρωση απέδωσε, η μείωση του στόλου με την παράλληλη μείωση του δανεισμού βελτίωσαν το αποτέλεσμα κάτω από την γραμμή των λειτουργικών κερδών. Επιπλέον μεγάλες διαφορές παρατηρούνται στο κόστος πωληθέντων και ειδικά στο κόστος καυσίμων: Από 42,2 εκατ. ευρώ το κόστος έπεσε στα 32,2 το οποίο αντιπροσωπεύει το 28,8% του κόστους πωληθέντων έναντι του 33,6% το 2015. Για το 2016 πάντως η εταιρία δεν προγραμματίζει να διανείμει μέρισμα.

Μετά το turnaround του 2014 οι μηχανές γύρισαν σε πρόσω ολοταχώς

Σε χιλ. ευρώ FY:16 FY:15 FY:14 FY:13
Κύκλος Εργασιών 160.248 172.432 168.193 161.571
Δ(%) Y-o-Y -7,1% 2,5% 4,1% 5,7%
Λειτουργικά Κέρδη 37.842 36.049 20.152 16.076
Δ(%) Y-o-Y 5,0% 78,9% 25,4% -323,0%
Περιθώριο (%) 23,6% 20,9% 12,0% 9,9%
Καθαρά Κέρδη 20.658 17.696 79 -14.780
Δ(%) Y-o-Y 16,7% 22300,0% -100,5% -52,8%
Περιθώριο (%) 12,9% 10,3% 0,0% -9,1%

Πηγή: Beta Χρηματιστηριακή

 

Autohellas: Όμως τα ρεκόρ δεν σταματούν εδώ. Μια άλλη εισηγμένη με αυξημένη έκθεση στην τουριστική ζήτηση έφερε το καλύτερο αποτέλεσμα χρήσης στην τελική γραμμή την χρονιά που πέρασε. Η Autohellas εμφάνισε κέρδη 22,7 εκατ. ευρώ (+21,8%) κάνοντας ένα πολύ ισχυρό finish στο τέταρτο τρίμηνο το οποίο είναι το καλύτερο όλων των εποχών. Τα μεγέθη του κύκλου εργασιών πάντως δεν είναι απόλυτα συγκρίσιμα με το περσινό έτος, δεδομένου ότι έχει ενσωματωθεί η δραστηριότητα της εισαγωγής αυτοκινήτων SEAT καθώς και η δραστηριότητα λιανικής πώλησης αυτοκινήτων (πρώην Βελμάρ) από την οποία η εμπορία αυτοκινήτων και υπηρεσιών εμφανίζει άνοδο 588% στα 78,4 εκατ. ευρώ. Για να γίνουν όλα αυτά η χρηματοοικονομική μόχλευση έχει αυξηθεί σημαντικά: Ο καθαρός δανεισμός αυξήθηκε στα 261,03 εκατ. ευρώ (+21%) απόρροια κυρίως της αύξησης του στόλου σε αυτοκίνητα στα οποία η εταιρία επένδυσε το 2016 34 εκατ. ευρώ περίπου. Αντίστοιχα αύξηση παρατηρήθηκε στο χρηματοοικονομικό κόστος το οποίο διαμορφώθηκε στα 13,5 εκατ. ευρώ έναντι 9 εκατ. ευρώ ωστόσο η επίδοση της εταιρίας δικαιολογεί την μόχλευση του ισολογισμού της. Σε ότι αφορά τις μη οργανικές επενδύσεις η θέση στο μετοχικό κεφάλαιο της Aegean αυξήθηκε στο 11,6% (αξία κοντά στα 53 εκατ. ευρώ) ενώ εντός του 2016 ο όμιλος μηδένισε την συμμετοχή του στην Τράπεζα Πειραιώς (κόστος κτήσης 3,5 εκατ. ευρώ) καταγράφοντας ζημιά 256 χιλ. ευρώ. Το μέρισμα παρέμεινε σταθερό στα 85 λεπτά ανά μετοχή (αποκοπή 24 Μαίου) όπως και το 2015. Η πώληση της Avis θα δώσει μια πιο σαφή εικόνα ως προς το που θα μπορούσε να κινηθεί η κεφαλαιοποίηση καθώς το στοίχημα του τουρισμού φαίνεται να βγαίνει, από την άλλη πλευρά όμως ο δανεισμός έχει αυξηθεί αισθητά.

Πως κινήθηκαν τα τρίμηνα και η χρονιά για τα κέρδη της Autohellas

Σε χιλ.  ευρώ FY:16 Q4:15 Q3:16 Q2:16 Q1:16 FY:15
Κύκλος Εργασιών 264.806 63.694 72.171 72.171 46.207 182.893
Δ(%) Y-o-Y 44,8% 34,1% 22,0% 61,2% 46,9% 13,5%
Λειτουργικά Κέρδη 104.345 21.065 25.278 25.278 15.750 88.111
Δ(%) Y-o-Y 18,4% 30,4% -30,8% 16,4% 14,9% 8,7%
Περιθώριο (%) 39,4% 33,1% 35,0% 35,0% 34,1% 48,2%
Καθαρά Κέρδη 22.690 6.479 16.211 10.334 -1.650 18.633
Δ(%) Y-o-Y 21,8% 249,8% 5,7% 17,3% -38,5% 15,6%
Περιθώριο (%) 8,6% 10,2% 22,5% 14,3% -3,6% 10,2%

Πηγή: Beta Χρηματιστηριακή

Print Friendly, PDF & Email