ΑΠΕ: ο ΛΑΓΗΕ παραιτήθηκε από τα ασφαλιστικά κατά του ΑΔΜΗΕ

Παραιτήθηκε από τα ασφαλιστικά μέτρα, που είχε καταθέσει στις αρχές του έτους κατά του ΑΔΜΗΕ, ο ΛΑΓΗΕ για τα «φέσια» στις ΑΠΕ.

Υπενθυμίζεται ότι οι δικηγόροι του ΛΑΓΗΕ στις αρχές το 2015 κατέθεσαν στο Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών αίτημα ασφαλιστικών μέτρων για συντηρητική κατάσχεση κατά του ΑΔΜΗΕ, για τις οφειλές που έχει ο τελευταίος προς τον Ειδικό Λογαριασμό ΑΠΕ, από τον οποίο πληρώνονται οι παραγωγοί ΑΠΕ.

—Από πού προκύπτουν αυτές οι υποχρεώσεις

Ο ΑΔΜΗΕ οφείλει να καταβάλλει στον ΛΑΓΗΕ το Ειδικό Τέλος για τη Μείωση Εκπομπών Αερίων Ρύπων (ΕΤΜΕΑΡ, παρ. 2γ του αρ. 143 του ν.4001/2011), σύμφωνα με την παρ. 2.Δ του αρ. 72 του Κώδικα Συναλλαγών και την παρ. 2.Γ του αρ. 175 του Κώδικα Διαχείρισης.

Επίσης καταβάλλει στον λειτουργό της αγοράς τις πληρωμές για την ενέργεια ΑΠΕ που έχει παραχθεί στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά, σύμφωνα με την παρ. 2.Γ του αρ. 72 του Κώδικα Συναλλαγών και την παρ. 2.Β του αρ. 175 του Κώδικα Διαχείρισης, και

Τέλος, οφείλει το Ειδικό Τέλος 2 Ευρώ/MWh ενέργειας από Λιγνίτη (παρ. 3 του αρ. 143 του ν.4001/2011 όπως προστέθηκε με την παρ. 7 του άρθρου 52 του ν. 4042/2012), σύμφωνα με την παρ. 2.ΣΤ του αρ. 72 του Κώδικα Συναλλαγών.

 

Στην κατάθεση ασφαλιστικών μέτρων οδήγησε η ασφυξία που έχει επέλθει στον Ειδικό Λογαριασμό με αποτέλεσμα να έχουν αυξηθεί και πάλι οι καθυστερήσεις πληρωμών προς τους παραγωγούς.

Όπως αναφέρει σε σημερινή του ανακοίνωση ο ΑΔΜΗΕ, «ως εξέλιξη σχετικά με τη “Σημείωση 24” των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2014 σχετικά με την αίτηση ασφαλιστικών μέτρων της ΛΑΓΗΕ ΑΕ κατά της ΑΔΜΗΕ ΑΕ περί διαταγής συντηρητικής κατάσχεσης παντός περιουσιακού στοιχείου μέχρι ποσού 300 εκατ. Ευρώ προς εξασφάλιση απαιτήσεων της ΛΑΓΗΕ ΑΕ έναντι της ΑΔΜΗΕ ΑΕ, καθώς και τις τρεις αγωγές για την καταβολή συνολικού ποσού €500 εκατ. που αφορούν κεφάλαιο και τόκους που απορρέουν από τιμολόγια που παρέμεναν ανεξόφλητα ή εξοφλήθηκαν με καθυστέρηση η ΑΔΜΗΕ ΑΕ

Ανακοινώνει:

(α) η ΛΑΓΗΕ ΑΕ παραιτήθηκε ενώπιον του Δικαστηρίου από το δικόγραφο των Ασφαλιστικών μέτρων,

(β) έχει τακτοποιηθεί από την ΑΔΜΗΕ ΑΕ με μεταγενέστερες καταβολές το μεγαλύτερο ποσό των ληξιπρόθεσμων απαιτήσεων κατόπιν είσπραξης από την ΑΔΜΗΕ ΑΕ απαιτήσεων από τους συμμετέχοντες στην Αγορά Ηλεκτρικής Ενέργειας και εκκρεμούν πλέον ληξιπρόθεσμες οφειλές ποσού €55,4εκατ.

Σύμφωνα με το ρυθμιστικό πλαίσιο, η εταιρεία αποτελεί τον ενδιάμεσο μεταξύ των Συμμετεχόντων στην Αγορά Ηλεκτρικής Ενέργειας, όπου μεταξύ δε των άλλων καθηκόντων της, είναι και η είσπραξη ποσών από τους υπόχρεους Συμμετέχοντες και η απόδοσή τους στους δικαιούχους Συμμετέχοντες.

Η ΑΔΜΗΕ ΑΕ, στα πλαίσια της θέσης της, αλλά και σχετικής απόφασης της ΡΑΕ, ενεργεί ως εντολοδόχος, δεν είναι οφειλέτης των σχετικών ποσών και ως εκ τούτου δεν καταβάλλει στους δικαιούχους ούτε καλύπτει εξ ιδίων τα ληξιπρόθεσμα ποσά τα οποία οφείλονται από τους υπόχρεους».