ΑΠΕ με αποθήκευση ενέργειας: Ο “οδικός χάρτης” της πράσινης επανάστασης

Η ανάπτυξη οικονομικά και τεχνολογικά βιώσιμων τεχνολογιών αποθήκευσης ενέργειας θεωρείται ως απαραίτητη προϋπόθεση της περαιτέρω διείσδυσης των ΑΠΕ και της μετάβασης σε ένα “πράσινο” ενεργειακό μέλλον.

Παράλληλα με πρωτοβουλίες όπως το Πρόγραμμα Apollo που αποσκοπούν στην κατεύθυνση σημαντικών κονδυλίων  προς την έρευνα και την ανάπτυξη τεχνολογιών ΑΠΕ, αποθήκευσης και εξοικονόμησης ενέργειας έρχεται η ίδια η Διεθνής Υπηρεσία Ανανεώσιμης Ενέργειας (IRENA) να παρουσιάσει έναν οδικό χάρτη για την ανάπτυξη λύσεων αποθήκευσης με την έκθεση «Renewables and Electricity Storage».

Η έκθεση, τμήμα της ευρύτερης έκθεσης «REmap 2030» του διεθνούς οργανισμού δημοσιεύθηκε στο πλαίσιο της 9ης συνεδρίασης του Συμβουλίου της IRENA, ιεραρχεί 14 σημεία-δράσεις σε πέντε βασικούς τομείς πιθανής συνεργασίας μεταξύ κυβερνήσεων και εταιρειών του κλάδου.

H IRENA πρεσβεύει την άποψη ότι η διείσδυση των ΑΠΕ στην ηλεκτροπαραγωγή πρέπει να διπλασιαστεί σε 45% ως το 2030 ώστε να επιτευχθούν οι κλιματικοί στόχοι συγκράτησης της παγκόσμιας υπερθέρμανσης. Επίσης, μια τέτοια αύξηση μπορεί να λειτουργήσει ως μοχλός“πράσινης” ανάπτυξης σε μια οικονομία χαμηλών εκπομπών.

Σε όρους ισχύος, θα απαιτηθούν περί τα 150 Γιγαβάτ αποθηκευμένης ενέργειας και 325 Γιγαβάτ αντιλησιοταμίευσης.

«Είναι ώρα να σκεφτούμε την ενσωμάτωση μεγάλης κλίμακας αποθηκευτικών συστημάτων ενέργειας στο παγκόσμιο ενεργειακό σύστημα» τόνισε ο Γενικός Διευθυντής του IRENA, Αντνάν-Ζ Αμίν. Και συνέχισε, «αυτός ο “οδικός χάρτης” αποτελεί το σημείο εκκίνησης για όλους τους φορείς χάραξης πολιτικής, που στοχεύουν στην αναβάθμιση του ρόλου των συστημάτων αποθήκευσης ενέργειας, τα οποία είναι αναγκαία για τη μετάβαση στην επόμενη φάση ανάπτυξης των ΑΠΕ».

Οι πέντε τομείς προτεραιότητας είναι η ανάπτυξη λύσεων αποθήκευσης των ΑΠΕ σε νησιωτικές και σε απομακρυσμένες περιοχές, η οικιακή αποθήκευση για την αυτοπαραγωγή/αυτοκατανάλωση σε χώρες με υψηλή διείσδυση οικιακών φωτοβολταϊκών, τα δίκτυα αποθήκευσης ενέργειας όπου περιορισμοί στα δίκτυα εμποδίζουν την ανάπτυξη των ΑΠΕ και η μεγαλύτερη ενσωμάτωση των ψηφιακών εργαλείων ανάλυσης σε χώρες και περιοχές που προετοιμάζονται για την ενεργειακή μετάβαση τους προς τις ΑΠΕ.

Όπως σημειώνει ο IRENA ο «οδικός χάρτης» είναι προϊόν εργαστηριακών μελετών, στις οποίες έλαβαν μέρος 200 εμπειρογνώμονες σε θέματα αποθήκευσης ενέργειας από 50 χώρες.

Η χαμηλή αποδοτικότητα και ανάπτυξη των λύσεων αποθήκευσης αποτελεί βασικό επιχείρημα τωνπολεμίων των ΑΠΕ που υπογραμμίζουν τη διαλείπουσα φύση της “πράσινης” ηλεκτροπαραγωγής, τη μεταβλητότητα που προκαλούν στα δίκτυα τα φωτοβολταϊκά και τη στοχαστικότητα των αιολικών.

Ωστόσο, η αποθήκευση ήδη αναπτύσσεται. Η Citi Group προβλέπει αποθήκευση ισχύος 240 Γιγαβάτ ως το 2050 με κόστος της τάξης των 150 δολαρίων ανά Μεγαβατώρα.

Σε αυτό το κλίμα η Tesla παρουσίασε την καινοτόμο οικιακή μπαταρία Powerwall που υπόσχεται να φέρει επανάσταση στην εκμετάλλευση των ΑΠΕ και να επιταχύνει την απομάκρυνση από τα ορυκτά καύσιμα.

econews