ΑΝΑΣΤΡΟΦΟΣ ΚΕΦΑΛΗ ΚΑΙ ΩΜΟΙ (REVERSE HEAD & SHOULDERS)

ΑΝΑΣΤΡΟΦΟΣ ΚΕΦΑΛΗ ΚΑΙ ΩΜΟΙ (REVERSE HEAD & SHOULDERS)
Ο σχηματισμός τύπου “Ανάστροφος κεφαλή και ώμοι” έχει ακριβώς την ίδια μορφή με το σχηματισμό “Κεφαλή και ώμοι”, αλλά αντίστροφα.

Εμφανίζεται μετά από καθοδική κίνηση της αγοράς και αποτελεί σημάδι αναστροφής της.

Η επιβεβαίωση της αναστροφής της προηγούμενης καθοδικής τάσης δίνεται με την ανοδική διάσπαση της “Γραμμής λαιμού” του σχηματισμού, αμέσως μετά την δημιουργία του δεξιού ώμου.

Επισημαίνεται ότι όπως και στο σχηματισμό “Κεφαλή και ώμοι”, η αδυναμία διάσπασης της “Γραμμής λαιμού”, τον μετατρέπει σε σχηματισμό συνέχειας της καθοδικής κίνησης.

 
Copyright © 2006 [eZMarket]. All rights reserved.

 

—————————————–

http://www.marketbet.gr/e-learning/chart-pattern-analysis/head-and-shoulders/

Κεφάλι και ώμοι 

Σχηματισμός «κεφάλι και ώμοι» (head & shoulders)

Ο σχηματισμός αυτός είναι ένας από τους πλέον δημοφιλείς και αξιόπιστους σχηματισμούς που χρησιμοποιούνται στη τεχνική ανάλυση. Όπως μπορεί εύκολα κανείς να συμπεράνει από το όνομα του, ο σχηματισμός μοιάζει με ένα κεφάλι και δύο ώμους.

Ο σχηματισμός «κεφάλι και ώμοι» είναι ένας σχηματισμός αντιστροφής τάσης, ο οποίος όταν ολοκληρωθεί σηματοδοτεί πως η αξία πιθανόν να κινηθεί σε κατεύθυνση αντίθετη με τη προηγούμενη τάση της. Υπάρχουν δύο παραλλαγές του σχηματισμού «κεφάλι και ώμοι». Μια κορυφή τύπου «κεφάλι και ώμοι» δίνει σήμα πως η τιμή της αξίας πρόκειται να υποχωρήσει όταν ο σχηματισμός ολοκληρωθεί και συνήθως σχηματίζεται στη κορυφή μιας ανοδικής τάσης. Η δεύτερη παραλλαγή, η οποία είναι γνωστή και ως «αντίστροφο κεφάλι και ώμοι» δίνει σήμα πως η τιμή της αξίας πρόκειται να ανέβει και σχηματίζεται συνήθως σε πυθμένες τοπικών τάσεων.

Και οι δύο αυτές παραλλαγές έχουν παρόμοια δομή καθώς περιλαμβάνουν τέσσερα κύρια συστατικά του σχηματισμού «κεφάλι και ώμοι»: δύο ώμους, ένα κεφάλι και μια γραμμή λαιμού. Οι σχηματισμοί επιβεβαιώνονται όταν η γραμμή λαιμού διασπάται, μετά το σχηματισμό του δεύτερου ώμου. Οι σχηματισμοί «κεφάλι και ώμοι» αποτελούνται από κορυφές και πυθμένες. Η γραμμή λαιμού είναι ένα επίπεδο στήριξης ή αντίστασης. Σύμφωνα με την ανάλυση κορυφών και πυθμένων του Dow Jones, μια ανοδική τάση είναι μια περίοδος διαδοχικά υψηλότερων κορυφών και διαδοχικά υψηλότερων πυθμένων. Μια καθοδική τάση, αντίστροφα, είναι μια περίοδος διαδοχικά χαμηλότερων κορυφών και διαδοχικά χαμηλότερων πυθμένων. Ο σχηματισμός «κεφάλι και ώμοι» απεικονίζει μια αποδυνάμωση της τάσης.

χρησιμοποιήστε τα εργαλεία τεχνικής ανάλυσης της eToro για συναλλαγές σε forex, δείκτες και εμπορεύματα

Δημιουργία σχηματισμού «κεφάλι και ώμοι»

Όπως αναφέρθηκε παραπάνω, μια κορυφή «κεφάλι και ώμοι» σηματοδοτεί στους χρήστες ενός διαγράμματος πως η τιμή της αξίας πιθανότατα θα κινηθεί χαμηλότερα, ειδικά αφού διασπάσει καθοδικά τη γραμμή λαιμού. Επειδή συμβαίνει συνήθως σε κορυφές ανοδικών τάσεων, θεωρείται πως είναι ένας σχηματισμός αντιστροφής τάσης, μιας και η αξία υποχωρεί μετά την ολοκλήρωση του σχηματισμού.

ο σχηματισμός κορυφής “κεφάλι και ώμοι”

Ο σχηματισμούς ακολουθεί τέσσερα κύρια στάδια πριν ολοκληρωθεί και δώσει σήμα αντιστροφής τάσης. Το πρώτο στάδιο είναι ο σχηματισμός του αριστερού ώμου, που γίνεται όταν η αξία φτάσει σε ένα νέο υψηλό και στη συνέχεια υποχωρήσει σε ένα νέο χαμηλό. Το δεύτερο στάδιο είναι ο σχηματισμός του κεφαλιού, ο οποίος συμβαίνει όταν η αξία φτάσει σε ένα υψηλότερο υψηλό και κατόπιν υποχωρήσει σε κοντά στο χαμηλό που έφτασε κατά τον σχηματισμό του αριστερού ώμου. Το τρίτο βήμα είναι ο σχηματισμός του δεξιού ώμου, ο οποίος γίνεται όταν έχουμε ένα υψηλό το οποίο είναι χαμηλότερο από εκείνο που επιτεύχθηκε κατά το σχηματισμό του κεφαλιού και το οποίο ακολουθείται από μια υποχώρηση σε ένα χαμηλό πλησίον εκείνου του αριστερού ώμου. Ο σχηματισμός ολοκληρώνεται όταν η τιμή υποχωρήσει κάτω από τη γραμμή λαιμού, που είναι μια γραμμή στήριξης που σχηματίζεται από τα χαμηλά των τριών πρώτων σταδίων που αναφέρθηκαν παραπάνω.

Ο αντίστροφος «κεφάλι και ώμοι» σχηματισμός είναι ακριβώς το αντίθετο της κορυφής «κεφάλι και ώμοι» και σηματοδοτεί πως η αξία πρόκειται να κινηθεί ανοδικά.

Τα τέσσερα στάδια που αναλύθηκαν παραπάνω είναι τα ίδια αλλά αντίστροφα

Δηλαδή σχηματίζεται πρώτα ο αριστερός ώμος από ένα νέο χαμηλό και στη συνέχεια ένα νέο υψηλό

Κατόπιν το κεφάλι με ένα χαμηλότερο χαμηλό και ένα υψηλό στα επίπεδα του υψηλού του αριστερού ώμου

Και στη συνέχεια ο δεξιός ώμος με ένα χαμηλό στα επίπεδα εκείνου του αριστερού ώμου

Και επιστροφή στη γραμμή λαιμού.

Ο αντίστροφος «κεφάλι και ώμοι» σχηματισμός ολοκληρώνεται όταν διασπαστεί ανοδικά η γραμμή λαιμού.

http://www.marketbet.gr/