ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ «ΜΠΑΜΠΗΣ ΒΩΒΟΣ -ΔΙΕΘΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 22/11/2016 | Mikrometoxos.gr

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ «ΜΠΑΜΠΗΣ ΒΩΒΟΣ -ΔΙΕΘΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 22/11/2016

22.11.2016 19:47

babis vovos s.a. «ΜΠΑΜΠΗΣ ΒΩΒΟΣ – ΔΙΕΘΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΜΠΑΜΠΗΣ ΒΩΒΟΣ -ΔΙΕΘΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 22/11/2016

Στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 22ης Νοεμβρίου 2016, ημέρα Τρίτη και ώρα 11η, παρέστησαν 7 μέτοχοι, εκ των οποίων οι 4 αυτοπροσώπως και οι 3 δι’ αντιπροσώπου οι οποίοι κατέχουν οκτώ εκατομμύρια τριακόσιες δέκα χιλιάδες τετρακόσιες εξήντα έξι (8.310.466) μετοχές και εκπροσωπούν το 24,492974% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Τα θέματα ημερησίας διάταξης σχετικά με την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου και την έκδοση ομολογιακού δανείου δεν συζητήθηκαν λόγω της έλλειψης της απαιτούμενης από το νόμο και το καταστατικό απαρτίας, συνεπώς θα συζητηθούν στην 1η Επαναληπτική Γενική Συνέλευση που θα λάβει χώρα σύμφωνα με την από 31.10.2016 Πρόσκληση την 5.12.2016 ημέρα Δευτέρα και ώρα 11η πρωινή στον ίδιο τόπο χωρίς τη δημοσίευση νέας πρόσκλησης

*Τα όσα αναγράφονται στη στήλη είναι προιόν δημοσιογραφικής έρευνας και δεν αποτελούν προτροπή αγοράς, πώλησης ή διακράτησης μετοχών

Shortlink:

Contact us | About us | Terms & conditions | Privacy policy
Mikrometoxos 2014