ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΗ ΜΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΑΙΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ

ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΑΒΕΕ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

18/10/2016

 

Η εταιρία ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΑΒΕΕ,  ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι στις 14/10/2016 υπέγραψε Σύμβαση Κοινού   Ομολογιακού Δανείου εμπραγμάτως εξασφαλισμένου, ποσού 11.713.500,00 ευρώ με Διοργανωτή της έκδοσης, Πληρεξούσιο καταβολών  και Εκπρόσωπο των Ομολογιούχων Δανειστών την Τράπεζα Πειραιώς και συμμετέχουσες Τράπεζες την Τράπεζα Πειραιώς και την ALPHABANK.

Συγκεκριμένα το ομολογιακό δάνειο είναι διάρκειας επτά ετών και θα χρησιμοποιηθεί εξ ολοκλήρου σε αναχρηματοδότηση του υφιστάμενου τραπεζικού βραχυπρόθεσμου δανεισμού.

Επίσης την ίδια ημερομηνία η θυγατρική εταιρία (100%) της ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΑΒΕΕ, HELLAS HOLIDAY HOTELS Α.Ε. υπέγραψε Σύμβαση  Κοινού   Ομολογιακού Δανείου εμπραγμάτως εξασφαλισμένου ποσού 63.919.425,00 ευρώ   με Διοργανωτή της έκδοσης,  Πληρεξούσιο καταβολών  και Εκπρόσωπο των Ομολογιούχων  δανειστών την Τράπεζα ALPHABANK. και συμμετέχουσες Τράπεζες την Τράπεζα Πειραιώς την EUROBANK και την ALPHABANK. Συγκεκριμένα το ομολογιακό δάνειο είναι διάρκειας επτά ετών και θα χρησιμοποιηθεί εξ ολοκλήρου σε αναχρηματοδότηση του υφιστάμενου τραπεζικού δανεισμού.