ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΕΡΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ-ΑΚΡΙΤΑΣ Α.Ε.

Επιπρόσθετα σημαντική βελτίωση παρουσιάζει και η λειτουργική κερδοφορία της Εταιρίας (EBITDA), η οποία είναι βελτιωμένη κατά 55%, καθώς έχουν περιοριστεί οι ζημιές σε 367.331 ευρώ, έναντι ζημιών 833.489 ευρώ της προηγούμενης περιόδου. Η συγκεκριμένη πορεία της κερδοφορίας συνδέεται άμεσα με την αυξητική πορεία των πωλήσεων και την ορθή διαχείριση του κόστους λειτουργίας, πιστοποιώντας τις προβλέψεις για την επιστροφή της κερδοφορίας σε θετικό πρόσημο για το σύνολο του 2017.

Η ολοκλήρωση της 2ης αξιολόγησης και η σταδιακή βελτίωση των ρυθμών ανάπτυξης της Ελληνικής Οικονομίας δημιουργεί ακόμη πιο αισιόδοξες προοπτικές για την Εταιρία, κάτι που αντικατοπτρίζεται και στα αποτελέσματα της μέχρι και σήμερα, με την συνέχιση των υψηλών ρυθμών ανάπτυξης.