ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ – CENTRIC ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.

Δελτίο Τύπου

 Διάθεση Πληροφοριακού Σημειώματος

 

Η εταιρεία CENTRIC ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε., ανακοινώνει ότι το Πληροφοριακό Σημείωμα αναφορικά με την πώληση άυλων περιουσιακών στοιχείων είναι διαθέσιμο στο επενδυτικό κοινό στην ιστοσελίδα του Χ.Α. (www.helex.gr) καθώς και στην ιστοσελίδα της εταιρείας (www.centric.gr).