ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ: Ιατρικό, Καρέλιας,EXAE, Eλτράκ, ΕΒΖ, Γαλαξίδι, SATO, Dionic κλπ

30.06.2015 15:37
15:08
Αλλαγή στην Σύνθεση του ΔΣ ή ανώτατων στελεχών
ΚΟΥΜΠΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ [ΚΟΥΜ] ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ Ε.Α.Ε. [ΙΑΤΡ] Ε. ΠΑΙΡΗΣ Α.Β.Ε.Ε ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ [ΠΑΙΡ] ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ Ε.Α.Ε. [ΙΑΤΡ] ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ Α.Τ.Ε. [ΠΡΔ] ΕΒΡΟΦΑΡΜΑ ΑΒΕΕ – ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ [ΕΒΡΟΦ] ΑΛΦΑ ΓΚΡΙΣΙΝ Α.Ε. [ΑΓΚΡΙ] ΔΟΜΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. [ΔΟΜΙΚ] ΑΤΤΙ-ΚΑΤ Α.Τ.Ε. [ΑΤΤΙΚ] ΙΝΤΕΡΤΕΚ Α.Ε. ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΤΕΧΝ/ΓΙΕΣ [ΙΝΤΕΤ] ΓΑΛΑΞΙΔΙ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε. [ΓΑΛΑΞ] ΕΤ. ΥΔΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣ/ΚΗΣ Α.Ε. [ΕΥΑΠΣ] COMPUCON ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΑΒΕΕ [ΚΟΜΠ] ΕΤ. ΥΔΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣ/ΚΗΣ Α.Ε. [ΕΥΑΠΣ] ΚΑΠΝΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΕΛΙΑ Α.Ε. [ΚΑΡΕΛ] DIONIC AEBE [ΔΙΟΝ] SATO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΚΑΙ ΣΠΙΤΙΟΥ[ΣΑΤΟΚ]ΕΛΤΡΑΚ Α.Ε. [ΕΛΤΚ] ΕΛΛ. ΒΙΟΜ. ΖΑΧΑΡΗΣ Α.Ε. [ΕΒΖ] ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ – ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ [ΕΧΑΕ]Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας (Ν. 3556/2007)

09:12
*Τα όσα αναγράφονται στη στήλη είναι προιόν δημοσιογραφικής έρευνας και δεν αποτελούν προτροπή αγοράς, πώλησης ή διακράτησης μετοχών

Shortlink:

Contact us | About us | Terms & conditions | Privacy policy
Mikrometoxos 2014