ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ + Γνωστοποιήσεις ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ … πλείστες όσες…

30.03.2015 06:40

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ


Γνωστοποιήσεις Συναλλαγών και Μεταβολής Ποσοστών
QUALITY AND RELIABILITY Α.Β.Ε.Ε.[ΚΟΥΑΛ] F.G. EUROPE Α.Ε. [ΕΦΤΖΙ] ΡΕΒΟΪΛ Α.Ε.Ε.Π [ΡΕΒΟΙΛ] MARFIN INVESTMENT GROUP Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ [ΜΙΓ] ΑΣΤΗΡ ΠΑΛΑΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ Α.Ξ.Ε.[ΑΣΤΗΡ] ΕΛΒΑΛ Α.Ε ΒΙΟΜ/ΝΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓ. ΑΛΟΥΜ.[ΕΛΒΑ] Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Α.Ε. [ΚΑΘΗ] ΕΛ.ΤΕΧ. ΑΝΕΜΟΣ Α.Ε. [ΑΝΕΜΟΣ]ΠΕΡΣΕΥΣ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ Α.Β.Ε.Ε. [ΠΕΡΣ] ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε. [ΕΛΛΑΚΤΩΡ] ΕΛ.ΤΕΧ. ΑΝΕΜΟΣ Α.Ε. [ΑΝΕΜΟΣ]ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ & ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ ΥΓΕΙΑ Α.Ε. [ΥΓΕΙΑ] ΚΟΥΜΠΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ [ΚΟΥΜ] ΙΝΤΡΑΚΟΜ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤOΧΩΝ [ΙΝΤΚΑ]ΦΙΕΡΑΤΕΞ ΑΦΟΙ ΑΝΕΖΟΥΛΑΚΗ Α.Ε. [ΦΙΕΡ]ΕΛΓΕΚΑ Α.Ε. [ΕΛΓΕΚ] ΓΙΟΥΡΟΜΠΡΟΚΕΡΣ ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α.Ε. [ΕΥΒΡΚ] ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε. [ΕΛΛΑΚΤΩΡ] ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. [ΠΛΑΚΡ]UNIBIOS Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ [ΒΙΟΣΚ]UNIBIOS Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ [ΒΙΟΣΚ]ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Α.Ε. [ΟΠΑΠ] ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. [ΠΕΙΡ]ΠΕΤΡΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.Β.Ε. [ΠΕΤΡΟ]ΠΕΤΡΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.Β.Ε. [ΠΕΤΡΟ]ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΑΕ [ΜΟΗ] YALCO – ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Α.Ε. [ΥΑΛΚΟ]ΕΛΤΟΝ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΑΕΒΕ[ΕΛΤΟΝ] Ι. ΚΛΟΥΚΙΝΑΣ – Ι. ΛΑΠΠΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε. [ΚΛΜ] ΕΛΒΙΕΜΕΚ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ-ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ-ΕΝΕΡΓΕΙΑ- ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ Α.Ε. [ΕΛΒΙΟ] SATO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΚΑΙ ΣΠΙΤΙΟΥ [ΣΑΤΟΚ]ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. [ΠΕΙΡ]ΤΙΤΑΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ[ΤΙΤΚ] Π.Γ. ΝΙΚΑΣ Α.Β.Ε.Ε. [ΝΙΚΑΣ] ΝΗΡΕΥΣ Α.Ε. [ΝΗΡ] ΝΗΡΕΥΣ Α.Ε. [ΝΗΡ] ΝΗΡΕΥΣ Α.Ε. [ΝΗΡ] ΠΗΓΑΣΟΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε. [ΠΗΓΑΣ]ΑΤΤΙ-ΚΑΤ Α.Τ.Ε. [ΑΤΤΙΚ] ΜΟΧΛΟΣ Α.Ε. [ΜΟΧΛ] QUALITY AND RELIABILITY Α.Β.Ε.Ε.[ΚΟΥΑΛ] F.G. EUROPE Α.Ε. [ΕΦΤΖΙ] ΡΕΒΟΪΛ Α.Ε.Ε.Π [ΡΕΒΟΙΛ] MARFIN INVESTMENT GROUP Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ [ΜΙΓ] ΑΣΤΗΡ ΠΑΛΑΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ Α.Ξ.Ε.[ΑΣΤΗΡ] ΕΛΒΑΛ Α.Ε ΒΙΟΜ/ΝΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓ. ΑΛΟΥΜ.[ΕΛΒΑ] Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Α.Ε. [ΚΑΘΗ] ΕΛ.ΤΕΧ. ΑΝΕΜΟΣ Α.Ε. [ΑΝΕΜΟΣ]ΠΕΡΣΕΥΣ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ Α.Β.Ε.Ε. [ΠΕΡΣ] ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε. [ΕΛΛΑΚΤΩΡ] ΕΛ.ΤΕΧ. ΑΝΕΜΟΣ Α.Ε. [ΑΝΕΜΟΣ]ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ & ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ ΥΓΕΙΑ Α.Ε. [ΥΓΕΙΑ] ΚΟΥΜΠΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ [ΚΟΥΜ] ΙΝΤΡΑΚΟΜ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤOΧΩΝ [ΙΝΤΚΑ]ΦΙΕΡΑΤΕΞ ΑΦΟΙ ΑΝΕΖΟΥΛΑΚΗ Α.Ε. [ΦΙΕΡ]ΕΛΓΕΚΑ Α.Ε. [ΕΛΓΕΚ] ΓΙΟΥΡΟΜΠΡΟΚΕΡΣ ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α.Ε. [ΕΥΒΡΚ] ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε. [ΕΛΛΑΚΤΩΡ] ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. [ΠΛΑΚΡ]UNIBIOS Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ [ΒΙΟΣΚ]UNIBIOS Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ [ΒΙΟΣΚ]ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Α.Ε. [ΟΠΑΠ] ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. [ΠΕΙΡ]ΠΕΤΡΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.Β.Ε. [ΠΕΤΡΟ]ΠΕΤΡΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.Β.Ε. [ΠΕΤΡΟ]ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΑΕ [ΜΟΗ] YALCO – ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Α.Ε. [ΥΑΛΚΟ]ΕΛΤΟΝ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΑΕΒΕ[ΕΛΤΟΝ] Ι. ΚΛΟΥΚΙΝΑΣ – Ι. ΛΑΠΠΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε. [ΚΛΜ] ΕΛΒΙΕΜΕΚ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ-ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ-ΕΝΕΡΓΕΙΑ- ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ Α.Ε. [ΕΛΒΙΟ] SATO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΚΑΙ ΣΠΙΤΙΟΥ [ΣΑΤΟΚ]ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. [ΠΕΙΡ]ΤΙΤΑΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ[ΤΙΤΚ] Π.Γ. ΝΙΚΑΣ Α.Β.Ε.Ε. [ΝΙΚΑΣ] ΝΗΡΕΥΣ Α.Ε. [ΝΗΡ] ΝΗΡΕΥΣ Α.Ε. [ΝΗΡ] ΝΗΡΕΥΣ Α.Ε. [ΝΗΡ] ΠΗΓΑΣΟΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε. [ΠΗΓΑΣ]ΑΤΤΙ-ΚΑΤ Α.Τ.Ε. [ΑΤΤΙΚ] ΜΟΧΛΟΣ Α.Ε. [ΜΟΧΛ] ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ

14:37
*Τα όσα αναγράφονται στη στήλη είναι προιόν δημοσιογραφικής έρευνας και δεν αποτελούν προτροπή αγοράς, πώλησης ή διακράτησης μετοχών

Shortlink:

Contact us | About us | Terms & conditions | Privacy policy
Mikrometoxos 2014