ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ: ΣΑΡΑΝΤΗΣ [6μηνο results], VIOHALCO [νέες μτχ Σιδενόρ] ΔΡΟΜΕΑΣ [εξαιρετική συμφωνία 30 εκατ. ευρώ]

29.07.2015 20:09

 

 

Ανακοινώσεις
ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. [ΣΑΡ] VIOHALCO SA/NV [ΒΙΟ] ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΑΒΕΕΑ – ΔΡΟΜΕΑΣ [ΔΡΟΜΕ] ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΑΒΕΕΑ – ΔΡΟΜΕΑΣ [ΔΡΟΜΕ] ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΗ ΜΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ/ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ

12:20
Γενική Συνέλευση
07:06
*Τα όσα αναγράφονται στη στήλη είναι προιόν δημοσιογραφικής έρευνας και δεν αποτελούν προτροπή αγοράς, πώλησης ή διακράτησης μετοχών

Shortlink:

Contact us | About us | Terms & conditions | Privacy policy
Mikrometoxos 2014