ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΕΕΧ – 2014: Σημαντικές ζημιές – ανύπαρκτη στα τερματικά…

ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΕΕΧ:

 

Ζημιές ύψους 2,78 εκατ. ευρώ ή 0,2484 ευρώ ανά μετοχή εμφάνισε στο 12μηνο του 2014 η επενδυτική εταιρεία, έναντι κερδών 815 χιλ. ευρώ κατά την αντίστοιχη περίοδο του 2013..

Η καθαρή αξία ενεργητικού (Net Asset Value) διαμορφώνεται στα τέλη Δεκεμβρίου στο 1,16 ευρώ ανά μετοχή, με τα ίδια κεφάλαια στα 12,9 εκατ. ευρώ από 17,1 εκατ. στο 2013.

Ανύπαρκτη εμπορευσιμότητα για την μετοχή, συνήθως δεν κάνει πράξη στο ταμπλό και με τιμή στο 0,6890 ευρώ που αποτιμά την εταιρεία σε 7,7 εκατ. ευρώ. H μετοχή έχει discount 40%.

Print Friendly, PDF & Email