ΑΓΟΡΑ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ: Καθαρά πτωτική συνεδρίαση-μειώθηκε η υποτίμηση στο 1,90%

ΑΓΟΡΑ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ: Καθαρά πτωτική συνεδρίαση και η δεύτερη της εβδομάδας, ενώ νέα άνοδο παρουσίασαν οι συναλλαγές τόσο στο συμβόλαιο του δείκτη, όσο και στα Σ.Μ.Ε. επί μετοχών (24.807 συμβόλαια), λόγω της αξιοσημείωτης αντίδρασης από τα χαμηλά ημέρας.Ξεκίνησαν οι πρώτες μετακυλίσεις θέσεων, με τους “short” να ρολλάρουν θέσεις επιθετικότερα.ΧΠΑ: Το συμβόλαιο* του δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης κινήθηκε μεταξύ 236 και 245 μονάδων μειώνοντας την υποτίμηση στο 1,9%, αν υπολογιστούν τα προς διανομή μερίσματα. Η υποτίμηση για το συμβόλαιο του δείκτη στον δεύτερο μήνα, στο 2,7%.

*(συνολικά 9.460 και αναλυτικότερα 7.405 για τον Ιανουάριο, 2.047 για τον Φεβρουάριο και 8 για τον Μάρτιο – τιμή εκκαθάρισης για τον πρώτο μήνα, 243,75)

ΧΠΑ(Ι): Ελάχιστος ο δανεισμός τίτλων (31.133 ΟΤΕ, 14.100 Τιτάν), ενώ συνεχίστηκαν οι συναλλαγές στα Σ.Μ.Ε. επί μετοχών με κυριότερες σε ΟΤΕ (995), ΔΕΗ (1.054), ΑΛΦΑ (4.804), Εθνική (8.901), Πειραιώς (2.254)

Eurobank (3.040), MIG (1.430), ΟΠΑΠ (607), Ελλάκτωρα (369), ΕΧΑΕ (121), Μυτιληναίο (117), Folli Follie Group (131), ΓΕΚ (202), Τιτάνα (185), Jumbo (165).

Σύμφωνα με την Alpha Finance, η τεκμαρτή μεταβλητότητα ενός μηνός στα at-the-money δικαιώματα του δείκτη FTSE/ASE Large Cap εκτοξεύθηκε στο 81%, ενώ ο όγκος συναλλαγών ήταν στα 544 δικαιώματα (500 calls και 44 puts).

ΧΠΑ(ΙΙ): Σύμφωνα με το Χ.Α., δεν αναφέρθηκαν “ανοιχτές” πωλήσεις. Επίσης δεν σημειώθηκε σημαντικό κλείσιμο θέσης “ανοιχτών” πωλήσεων.

Οι περισσότερο δανεισμένοι τίτλοι, μόνο από OTC καθώς το Χ.Α., πλέον, στην συγκεντρωτική κατάσταση του ΗΔΤ δεν δημοσιεύει τους δανεισμούς από την ΕΧΑΕ, είναι των Alpha (38.186.962 τεμ.),ΠΕΙΡ (25.905.583 τεμ.), EΥΡΩΒ (9.258.815 τεμ.) και ΕΤΕ (1.724.528 τεμ.).

Ας σημειωθεί ότι σε 47.086 συμβόλαια του δείκτη, λήξεως Ιανουαρίου, δεν έχουν κλείσει, ούτε έχουν μετακυλιστεί οι θέσεις.