Όσο μέσα στα επίπεδα συσσώρευσης κοιτάμε μόνο φωτεινές εξαιρέσεις μετοχών που κινούνται χωρίς τον δείκτη

  • Βραχυπρόθεσμα το 770 και το 790 είναι τα δύο σημαντικά μας επίπεδα.

Η αγορά από το 800 έκανε την ελάχιστη διόρθωση που θα μπορούσε να κάνει στην ζώνη του 760.

Εχει καταφέρει να απορροφήσει την προσφορά στα επίπεδα και να συσσωρεύσει σχεδόν ένα μήνα.

Σε περίπτωση που σε ημερήσιο κατοχυρώσει το 800 το πιο πιθανό είναι να ξεκινήσει άλλη μία ανοδική κίνηση μεσοπρόθεσμα

Με πρώτο στόχο τα 850 και δεύτερο το 900.

Όσο μέσα στα επίπεδα συσσώρευσης κοιτάμε μόνο φωτεινές εξαιρέσεις μετοχών που κινούνται χωρίς τον δείκτη

Από τις επιλογές μας περίπου το 60% αυτών παραμένουν long, θετικό για την αγορά.

Την άλλη Παρασκευή στις 16 Ιουνίου έχουμε λήξη παραγώγων πολύ σημαντικό για την συνέχεια.

Θυμίζουμε ότι στις 15 έχουμε eurogroup