Όμιλος Fourlis: ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Οικονομικά Στοιχεία Εννεαμήνου 2016

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Οικονομικά Στοιχεία Εννεαμήνου 2016

Ο Όμιλος Fourlis στο εννεάμηνο του 2016 παρουσίασε αύξηση πωλήσεων και κερδοφορίας σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2015. Συγκεκριμένα το εννεάμηνο του 2016 οι πωλήσεις έφθασαν τα € 311,9 εκατ., έναντι € 295,6 εκατ. το εννεάμηνο του 2015, αύξηση 5,5%.

Τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε € 25,6 εκατ. έναντι € 18,3 εκατ. το εννεάμηνο του 2015, παρουσιάζοντας αύξηση 39,5%. Τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε € 2,5 εκατ. έναντι ζημιών € 4,0 εκατ. το εννεάμηνο του 2015. Τα κέρδη μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας ήταν € 1,3 εκατ. έναντι ζημιών € 3,6 εκατ. σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2015.

Η λιανική οικιακού εξοπλισμού και επίπλων (ΙΚΕΑ), παρουσίασε πωλήσεις € 209,0 εκατ. το πρώτο εννεάμηνο του 2016 αυξημένες κατά 7,7% σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2015 (€ 194,1 εκατ.). Το EBITDA ανήλθε στα € 18,7 εκατ. έναντι € 13,6 εκατ. το εννεάμηνο του 2015, αύξηση 40,0%.

Επίσης παρουσίασε κέρδη προ φόρων € 2,5 εκατ. έναντι ζημιών € 2,0 εκατ. το αντίστοιχο διάστημα του 2015. Σήμερα, λειτουργούν συνολικά 7 καταστήματα ΙΚΕΑ, 5 από αυτά στην Ελλάδα, ένα στην Κύπρο, και ένα στη Σόφια Βουλγαρίας. Επίσης λειτουργούν 7 σημεία παραγγελιοληψίας προϊόντων ΙΚΕΑ στη Ρόδο, στην Πάτρα, στα Χανιά, στο Ηράκλειο, στη Κομοτηνή και δυο στη Βουλγαρία στις πόλεις Βάρνα και Μπουργκάς.

Το τελευταίο ξεκίνησε τη λειτουργία του τον Οκτώβριο του τρέχοντος έτους. Τέλος το ηλεκτρονικό κατάστημα της ΙΚΕΑ (e-commerce) είναι σε πλήρη λειτουργία και στις τρείς χώρες Ελλάδα, Βουλγαρία και Κύπρο. Στη λιανική αθλητικών ειδών (INTERSPORT), οι πωλήσεις παρουσίασαν αύξηση κατά 6,2% σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2015, στα € 102,7 εκατ. έναντι € 96,8 εκατ. το 2015.

Η δραστηριότητα αθλητικών ειδών είχε EBITDA € 8,5 εκατ. σε σχέση με € 6,8 εκατ. το εννεάμηνο του 2015, αύξηση 24,4%. Επίσης παρουσίασε κέρδη προ φόρων € 1,8 εκατ. έναντι κερδών € 0,6 εκατ. το αντίστοιχο διάστημα του 2015.

Ο Όμιλος Fourlis λειτουργεί σήμερα 112 καταστήματα Intersport συνολικά, (Ελλάδα 48, Ρουμανία 30, Τουρκία 23, Βουλγαρία 7 και Κύπρο 4) έναντι 106 στο τέλος του 2015 και 7 καταστήματα The Athlete’s Foot (Ελλάδα 5, Τουρκία 2). 22 Νοεμβρίου 2016 Fourlis A.E. Συμμετοχών Τμήμα Εταιρικών Ανακοινώσεων

* ,