X.A.: Κλείνει η λίστα, επιστρέφουν οι αγοραστές

Η προώθηση των προαπαιτούµενων για την δόση των 2,8 δις ευρώ και η θετική εικόνα των ξένων αγορών ήταν οι βασικοί παράγοντες που επέδρασαν θετικά στο ΧΑ την εβδοµάδα που πέρασε. Η επιστροφή των αγοραστών είχε στο επίκεντρο τον τραπεζικό κλάδο ο οποίος διαπραγµατεύονταν στα χαµηλά του φετινού Μαρτίου έχοντας έντονες αρνητικές αποκλίσεις µε την υπόλοιπη αγορά.

Το διαφαινόµενο κλείσιµο της 2ης δόσης της πρώτης αξιολόγησης και η δηµιουργία προσδοκιών για επίσπευση του κλεισίµατος και της δεύτερης αξιολόγησης ακόµα και µέσα στο 2016 αναπτέρωσαν το ηθικό των αγοραστών, οι συναλλαγές βελτιώθηκαν και η αγορά είδε τέσσερις συνεχόµενες ανοδικές συνεδριάσεις. Αν επιβεβαιωθεί η αλλαγή ταχύτητας σε ότι αφορά τα κοµβικά θέµατα που εστιάζουν κυρίως οι επενδυτές (αποκρατικοποιήσεις, διαχείριση των NPL’s και έναρξη της συζήτησης για το χρέος) τότε το ρίσκο της καθυστέρησης που είχε ενσωµατωθεί στις αποτιµήσεις θα τιµολογηθεί χαµηλότερα επιβάλλοντας χαµηλότερο ασφάλιστρο κινδύνου για τις µετοχές.

__________________

574,05 Εβδοµάδα: +2,60%

Έτος: -9,08%

Min (Εβδ.): 556,70

Max (Εβδ.): 575,54

Min 2016: 420,82 (11 Φεβ.)

Max 2016: 656,15 (31 Μαι.)

__________________

Η αλλαγή της τάσης που παρατηρήθηκε – αν και ήταν συγκρατηµένη σε ένταση- είχε τέτοια στοιχεία εκτίµησης. Την ίδια στιγµή τα αποτελέσµατα από το µέτωπο της κερδοφορίας των εταιριών θα µπορούσαν να χαρακτηριστούν συµπαθητικά. Στο κυρίως κοµµάτι των εταιριών που αφορά την µεγάλη κεφαλαιοποίηση η πορεία των εξαγωγικών εταιριών ή όσων έχουν δραστηριότητα στο εξωτερικό έχει διαφοροποιηθεί θετικότερα από όσες έχουν αυξηµένη έκθεση στην Ελλάδα. Θετικές επιδράσεις από την διατήρηση των σχετικά χαµηλών τιµών του πετρελαίου έχουν οι κλάδοι της ενέργειας, της διύλισης, των µεταφορών και των παραγώγων του πετρελαίου.

Από την άλλη πλευρά η λογιστική αποτύπωση µέρους των επισφαλών απαιτήσεων από το Μαρινόπουλο σε τράπεζες και προµηθευτές περιόρισε σε πολλές εταιρίες (παραγωγούς) το τελικό αποτέλεσµα. Στο 1/3 του συνόλου των αποτελεσµάτων τα λειτουργικά κέρδη είναι αυξηµένα κατά 5% ενώ η καθαρή κερδοφορία των εµποροβιοµηχανικών εταιριών είναι αυξηµένη κατά 16%. Τεχνικά, ο Γενικός ∆είκτης έµεινε εντός του εύρους συσσώρευσης αλλά αυτή την φορά φλερτάρει µε το άνω εύρος της συσσώρευσης δοκιµάζοντας για τέταρτη φορά την διαφυγή από το ταβάνι των 580 µονάδων.

Σήµατα αγορών δόθηκαν µετά την συνεδρίαση της Πέµπτης από όλους τους βασικούς απλούς κινητούς µέσους (30,50 και 200 ηµερών) καθώς η τρίµηνη συσσώρευση έχει σφίξει τις αποστάσεις µεταξύ των κινητών µέσων. Οι ταλαντωτές βρίσκονται στην ζώνη της ουδετερότητας µε αρκετό περιθώριο µονάδων µέχρι να εισέλθουν στις ζώνες υπερβολής είτε προς την µία είτε προς την άλλη κατεύθυνση. Συµπερασµατικά τα τεχνικά δεδοµένα δεν έχουν µεταβληθεί ζωηρά, οι αλλαγές είναι οριακές και µόνο σε κάποια αποφασιστική κίνηση έξω από τις ζώνες τιµών (580 – 540) θα µεταβληθεί δραστικά η δυναµική της αγοράς.

Η ερχόµενη εβδοµάδα δίνει ένα µικρό προβάδισµα στους αγοραστές αφού η αύξηση των συναλλαγών θα µπορούσε να θεωρηθεί ως µια πρώτη ένδειξη αλλαγής ως προς το θετικότερο της στάσης κάποιων χαρτοφυλακίων. Στις επόµενες πέντε συνεδριάσεις που αποµένουν για να τελειώσει ο µήνας και το εννεάµηνο η ηµεροµηνία κλειδί είναι η 29η Σεπτεµβρίου κατά την οποία θα λάβει χώρα το τακτικό Euro Working Group όπου θα εξεταστεί η πρόοδος που έχει γίνει στην λίστα των προαπαιτούµενων για την εκταµίευση της δόσης των 2,8 δις ευρώ. Νωρίτερα την Τρίτη 27 Σεπτεµβρίου αναµένεται η ψήφιση των εφαρµοστικών νόµων που συνοδεύουν τα προαπαιτούµενα από την Βουλή.

Από τις 28 έως τις 30 Σεπτεµβρίου θα διεξαχθεί η δηµόσια εγγραφή για το οµόλογο της Housemarket για την εισαγωγή στην κύρια αγορά του ΧΑ. Στα αποτελέσµατα που αναµένεται να κλείσουν την περίοδο της υποχρεωτικής δηµοσίευσης του α’ εξαµήνου επισηµαίνονται οι ∆ΕΗ (28/9 πριν την συνεδρίαση) ΕΥ∆ΑΠ, Πανγαία και Viohalko (30/9). Κατά τα άλλα η τελευταία ηµέρα του µήνα εκτός από την λήξη της προθεσµίας υποχρέωση δηµοσίευσης των εξαµηνιαίων λογιστικών καταστάσεων σηµατοδοτεί και την λήξη της προθεσµίας των διαπραγµατεύσεων –µέχρι στιγµής- που έχει δοθεί από τους Αζέρους της Socar για το 66% της ∆ΕΣΦΑ.

* ,